Lenovo Flex 3-1570 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Flex 3-1570 Laptop

Tải Lenovo FLEX 3 Dòng Flex 3-1570 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-10TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-25TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-29TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-10TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Bluetooth Driver (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-25TẢI
Bluetooth Driver (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Bluetooth Driver (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-10TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-06-11TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-10TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Trình điều khiển cardreader cho Máy tính xách tayOS Independent2015-08-20TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-10TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-10TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-10TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-12TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt cho NotebookWindows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-04-25TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Display Driver không dây cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-11TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-10TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-05-23TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-11TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-08-20TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-11TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-11TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-25TẢI
Trình điều khiển WLAN (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-11TẢI
Trình điều khiển WLAN (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Trình điều khiển WLAN (Broadcom, liteon) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (IRST) Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-11TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (IRST) Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-30TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-08-20TẢI
Intel USB Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-06-11TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *