Lenovo Flex 3-1580 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Flex 3 Dòng máy tính xách tay

Tải Lenovo Flex 3-1580 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-15TẢI
Bluetooth Driver (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Bluetooth Driver (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Trình điều khiển cardreader cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-01TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-01TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-30TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-30TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
Trình điều khiển WLAN (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Trình điều khiển WLAN (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Trình điều khiển WLAN (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-28TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-04-02TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Lenovo Chế độ Yoga điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-08TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
USB 3.0 Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI