Lenovo Máy tính xách tay G230 WinXP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G230 Máy tính xách tay

Tải Lenovo 3000 series G230 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Win7, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek High Definition Audio Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.1.5874
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Realtek High Definition Audio Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.0.5641
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Realtek High Definition Audio Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.0.5641
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Cập nhật BIOS ... Tìm hiểu thêm

Version: 61
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười Một 09 2009
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.0.4600
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00.000
Windows XP
Tháng Mười Một 13 2008
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.2.0.9100
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo Easy camera điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.64.714.02 / 6.32.714.02
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Lenovo Easy camera điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.64.714.02 / 6.32.714.02
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Lenovo Easy camera điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.32.3419.03
cửa sổ 2000
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
cardreader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek USB 2.0 Card Reader driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.7100.30093
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Realtek USB 2.0 Card Reader driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.50.0.43969
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
USB 2.0 Card Reader driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.6000.0069
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
điều khiển Intel Chipset ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.7.0.1007
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
điều khiển Intel Chipset ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.7.0.1007
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Motorola Modem Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.12.25.04
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Motorola Modem Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.12.20
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Motorola Modem Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.12.20
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom Ethernet Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.24.01
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Broadcom Ethernet Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.10.36
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Broadcom Ethernet Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.10.36
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Broadcom Ethernet Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.24.01
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.170.25.17
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.170.75.0
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Intel Wireless WiFi Link driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.73
Windows XP
24 Mar 2009
Intel Wireless WiFi Link driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.4.1.11
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
Intel Wireless WiFi Link driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.73
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Intel Wireless WiFi Link driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.4.1.11
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Loại khác
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Hoạt động bảo vệ hệ thống điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Lắp đặt vân tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.0
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Hotfix cho Windows XP - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: KB888111
Windows XP
30 Tháng 12 2008
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.0.1.4
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Quản lý năng lượng Lenovo ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.3.1.3
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
Quản lý năng lượng Lenovo ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.4.1.1
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Phần mềm
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo OneKey phục hồi ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.50.0000
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Lenovo OneKey phục hồi ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Hệ thống Lenovo Sửa chữa ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Hệ thống Lenovo Sửa chữa ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Phần mềm và tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
EasyCapture cho Windows XP - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00.000
32-bit Windows Vista
01 Tháng 12 2008
Nhắn với Trung tâm cho Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP - Máy tính để bàn, Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.1.004
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
Windows XP
16 Jan 2013
Lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Intel AHCI cho Windows Vista (32-bit), XP - Dòng 3000 (G, Y), Dòng IdeaPad (S, U, Y), Dòng Lenovo (B, E) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.8.0.1009
32-bit Windows Vista
Windows XP
Tháng Mười 02 2009
Quản lý lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Matrix Storage Manager driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.9.0.1023
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.50.0002
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
Lenovo tích cực bảo vệ hệ thống điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.50.0002
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Touchpad
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Synaptics Pointing Device driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.1
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Synaptics Pointing Device driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.1
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Synaptics Pointing Device driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 13.2.3
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Graphics Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 15.9.6.1508
32-bit Windows Vista
12 Tháng Chín 2008
Intel Graphics Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 14.34.3.4957
Windows XP
12 Tháng Chín 2008
Intel Onboard Graphics Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 15.15.4.1872
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
Intel Onboard Graphics Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 15.15.6.64.1892
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Windows Update
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Microsoft .NET Framework 3.5 cho Windows XP - 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E, G, K) ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.5.30729.1
Windows XP
06 Jan 2010