Lenovo G40-30 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G40 Laptop

Tải Lenovo G40-30 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant của Lenovo G40-30, G50-30Windows 8.1 64-bit2014-04-08TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo G40-30, G50-30Windows 7 64-bit2014-05-15TẢI
Conexant Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo G40-30, G50-30Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2015-09-21TẢI
TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-30, G50-30 (Intel)Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-23TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-30, G50-30 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel)Windows 7 64-bit2014-08-28TẢI
Bluetooth Driver (Intel, Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-08-18TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-27TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-30, G50-30 (Bison, Liteon)Windows 7 64-bit2014-05-13TẢI
Trình điều khiển CardReader của Lenovo G40-30, G50-30Windows 7 64-bit2014-05-15TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo G40-30, G50-30Windows 8.1 64-bit2014-04-08TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-30, G50-30 0.3M (Bison, AzureWave)Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-24TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-30, G50-30 0.3M (Liteon)Windows 8.1 64-bit2015-07-25TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-30, G50-30 (Realtek, Sonix)Windows 10 64-bit2016-08-18TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển giao diện điều khiển tin cậy của bộ điều hợp Intel® Trusted Execution Engine (TXE) của Lenovo G40-30, G50-30Windows 7 64-bit2014-05-13TẢI
Bộ điều khiển thiết bị bên trong của Lenovo G40-30, G50-30Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17TẢI
Trình điều khiển bộ định tuyến Intel của Lenovo G40-30, G50-30Windows 7 64-bit2014-05-13TẢI
Trình điều khiển bộ định tuyến Intel của Lenovo G40-30, G50-30Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển giao diện điều khiển tin cậy của bộ điều hợp Intel® Trusted Execution Engine (TXE) của Lenovo G40-30, G50-30Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17TẢI
Trình điều khiển đồ họa Intel Lenovo G40-30, G50-30Windows 8.1 64-bit2014-04-08TẢI
Lenovo G40-30, G50-30 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-30, G50-30Windows 7 64-bit2014-05-13TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-30, G50-30Windows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Lenovo G40-30, G50-30 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 7 64-bit2014-05-13TẢI
Lenovo G40-30, G50-30 Trình điều khiển đồ họa NvidiaWindows 8.1 64-bit2015-01-04TẢI
Trình điều khiển TouchPad của Lenovo G40-30, G50-30 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2014-05-13TẢI
Trình điều khiển TouchPad của Lenovo G40-30, G50-30 (Synaptics, Elan)Windows 8.1 64-bit2015-01-04TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Trình điều khiển LAN Lenovo G40-30, G50-30Windows 7 64-bit2014-05-15TẢI
Lenovo G40-30, G50-30 Trình điều khiển Realtek LanWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-30, G50-30 (Intel)Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-23TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-30, G50-30 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel)Windows 7 64-bit2014-08-28TẢI
Trình điều khiển WLAN (Intel, Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-08-18TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Trình điều khiển Intel USB40 của Lenovo G30-50, G30-3.0Windows 7 64-bit2014-08-28TẢI

5 suy nghĩ về việcLenovo G40-30 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm"

  1. tôi có một máy tính xách tay lenovo g40-30 và tôi cài đặt windows7 86 cắn hệ thống oprating. tôi muốn điều khiển đồ họa của mình xin vui lòng gửi cho tôi.


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *