Lenovo G40-45 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G40 Laptop

Tải Lenovo G40-45 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant của Lenovo G40-45, G50-45Windows 7 64-bit2015-04-15TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant của Lenovo G40-45, G50-45Windows 8.1 64-bit2015-03-19TẢI
TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo G40-45, G50-45Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-10-18TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-45, G50-45 (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-07-07TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-45, G50-45 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-04-15TẢI
Bluetooth Driver (Qualcomm, Realtek) cho NotebookWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo G40-45, G50-45, G70-35 Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 10 64-bit2015-07-23TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo G40-45, G50-45Windows 7 64-bit2015-04-15TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo G40-45, G50-45Windows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Bộ điều khiển Máy ảnh Lenovo G40-45, G50-45Windows 7 64-bit2015-04-15TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-45, G50-45 (Liteon, Bison)Windows 8.1 64-bit2015-02-12TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-19TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo G40-45, G50-45Windows 7 64-bit2015-04-14TẢI
TẢI
Trình điều khiển của AMD Lenovo G40-45, G50-45 (VGA, HDAudio, SATA)Windows 8.1 64-bit2015-07-07TẢI
TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G40-45, G50-45 (ELAN, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-02-12TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G40-45, G50-45 (ELAN, Synaptics)Windows 7 64-bit2015-04-14TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-25TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-06TẢI
Lenovo G40-45, G50-45 Driver LAN RealtekWindows 7 64-bit2015-04-15TẢI
Lenovo G40-45, G50-45 Trình điều khiển Realtek LanWindows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-45, G50-45 (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-07-07TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-45, G50-45 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-04-15TẢI
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Realtek) cho NotebookWindows 10 64-bit2017-06-06TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-05TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI

suy nghĩ 4 trên "Lenovo G40-45 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm"


Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *