Lenovo G400s cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, 8, 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G400s Laptop

tải Lenovo G400s cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và Patch.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình điều khiển âm thanh ConexantWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình điều khiển âm thanh ConexantWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500s, G500S Touch CONEXANT Trình điều khiển âm thanhWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-09-07TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Trình điều khiển Intel BluetoothWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Trình điều khiển Intel BluetoothWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Trình điều khiển cảm ứng Bluetooth (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Bluetooth (Atheros, Broadcom)Windows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Trình điều khiển Bluetooth Touch (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Trình điều khiển Máy ảnh Chạm (AVC, Bison, Chicony, Liteon-on)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Trình điều khiển Máy ảnh Ảo (AVC, Bison, Chicony, Lite-on)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Realtek Cardreader DriverWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400S, G400S Touch, G500s, G500S Chạm vào Trình điều khiển Card Reader của RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Realtek Cardreader DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Trình điều khiển Máy ảnh ChạmWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500s, G500S Touch Trình điều khiển giao diện điều khiển của IntelWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình điều khiển Chipset IntelWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình điều khiển Chipset IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500s, G500s Touch giao diện quản lý của Intel EngineWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500s, G500s Touch giao diện quản lý của Intel EngineWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình điều khiển Video IntelWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình Điều khiển VGA IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI
TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào VGA Intel cho Trình điều khiển SNBWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Trình Điều khiển VGA IntelWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29TẢI
TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Touch Driver (Synaptics, Elan)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Touch Driver (Synaptics, Elan)Windows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Touch Driver (Synaptics, Elantech)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500s Chạm vào Atheros LAN DriverWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500s Chạm vào Atheros LAN DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500s Chạm vào Atheros LAN DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-22TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Driver WLAN (Liteon, CyberTan)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch WLAN Driver (Atheros, Broadcom)Windows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Touch Driver WLAN (Liteon, CyberTan)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI
Lenovo G400, G500S Trình điều khiển WLAN IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-10TẢI
Lenovo G400, G400s Touch, G500s, G500s Chạm vào Trình điều khiển WLAN IntelWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo G400, G500, G400, G500s Quản lý năng lượng của LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500, G500S Chạm vào Bộ điều khiển lưu trữ Nhanh của IntelWindows 8 64-bit2013-06-13TẢI
Lenovo G400s, G400s Touch, G500s, G500s Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400s, G400s Touch, G500s, G500s Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI
Lenovo G400, G400S Touch, G500S, G500S Touch Trình điều khiển Intel USB 3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-03TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *