Lenovo G405s máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G405S Laptop

Tải về Lenovo G405 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G405, G505s CONEXANT Trình điều khiển âm thanhWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển âm thanh ConexantWindows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo G405s, G505sWindows 10 64-bit2015-06-29TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển âm thanh ConexantWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405s, G505s Cập nhật BIOSWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-08-28TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G405, G505s (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G405s, G505s (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G405s, G505s (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G405s, G505s (Atheros, Broadcom)Windows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển thẻ Realtek RTS5170-GRWindows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển thẻ nhớ RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24TẢI
Lenovo G405s, Trình đọc thẻ G505sWindows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G405, G505s (AVC, Liteon, Bison, Chicony)Windows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, G505s Camera Driver (AVC, Bison, Đồ chơi Chicony, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Lenovo G405, G505s Camera Driver (Bison, Đồ chơi Chicony, Liteon, AVC)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, G505s Camera Driver (AVC, Bison, Đồ chơi Chicony, Liteon)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển Card Reader RealtekWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, G505S Trình điều khiển VGA của AMDWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-04-08TẢI
Lenovo G405, G505S Trình điều khiển VGA của AMDWindows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Lenovo G405, G505S Trình điều khiển VGA của AMDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-05TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển Video của AMDWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, Trình điều khiển Touchpad G505S (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Lenovo G405, Trình điều khiển Touchpad G505S (Synaptics, Elan)Windows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, Trình điều khiển Touchpad G505S (Synaptics, Elan)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24TẢI
Lenovo G405, Trình điều khiển Touchpad G505S (Synaptics, Elan)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển LAN Atheros (AR8162L / QCA8172)Windows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển LAN AtherosWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24TẢI
Lenovo G405, G505s Trình điều khiển LAN AtherosWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, G505S Trình điều khiển Wlan (Atheros, Broadcom)Windows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G405, G505s (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN của Lenovo G405, G505s (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-06-24TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G405, G505s (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI