Lenovo G41-35, G51-35 máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G41-35 Laptop

Tải Lenovo G41-35, G51-35 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Các driver âm thanh của Lenovo G41-35, G51-35Windows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo G41-35, G51-35Windows 7 64-bit2016-06-07TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo G41-35, G51-35Windows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo G41-35, G51-35Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-23TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Bluetooth Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek, Intel)Windows 7 64-bit2016-06-07TẢI
Trình đọc thẻ của Lenovo G41-35, G51-35Windows 7 64-bit2016-06-07TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-08-24TẢI
Trình đọc thẻ của Lenovo G41-35, G51-35Windows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
Bộ điều khiển Máy ảnh Lenovo G41-35, G51-35Windows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G41-35, G51-35 (Alcor, Realtek, Sunplus)Windows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G41-35, G51-35 (Alcor, Realtek, Sunplus)Windows 7 64-bit2016-07-27TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo G41-35, G51-35Windows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2016-05-26TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-19TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo G41-35, G51-35 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2016-06-07TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo G41-35, G51-35 (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo G41-35, G51-35 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Lenovo G41-35, G51-35 Driver LAN RealtekWindows 10 64-bit2016-06-06TẢI
Trình điều khiển của Lenovo G41-35, G51-35 LANWindows 7 64-bit2016-06-07TẢI
Lenovo G41-35, G51-35 Driver LAN RealtekWindows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-05-21TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek, Intel)Windows 7 64-bit2016-06-07TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G41-35, G51-35 (Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2016-07-27TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI