Lenovo G410 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G410 Laptop

tải Lenovo Lenovo G410 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G410, G510 (Conexant)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410, G510 Conexant Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G410, G510 (Conexant, Realtek)Windows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G410, G510 (Conexant, Realtek)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G410, G510 BIOS UpdateWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-10-27TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo G410, G510Windows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Lenovo G410, Driver G510 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410, Driver G510 Bluetooth (Broadcom, Atheros)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G410, G510 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI
Lenovo G410, Driver G510 Bluetooth (Atheros, Broadcom)Windows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G410, G510 (AVC, Bison, Chicony, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driverWindows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Lenovo G410, G510 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G410, G510 (AVC, Liteon, Bison, Chicony)Windows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G410, G510 (AVC, Bison, Chicony, Lite-on)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-03-18TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI
Lenovo G410, G510 Realtek Card Reader driverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo G410, G510Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G410, G510Windows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-09TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G410, G510Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G410, G510Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G410, G510Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G410, G510Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410, G510 AMD VGA driverWindows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G410, G510Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-07-09TẢI
TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G410, G510Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
TẢI
Lenovo G410, G510 AMD Video DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-02TẢI
Lenovo G410, G510 AMD Video DriverWindows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Lenovo G410, G510 AMD Video DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G410, G510Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI
TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Synaptics, Elan)Windows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Synaptics, Elan)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI
Lenovo G410, G510 Touchpad Driver (Synaptics, Elan)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G410, G510 Atheros LAN driverWindows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Lenovo G410, G510 Atheros LAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI
Lenovo G410, G510 Atheros LAN driverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G410, G510 (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 8 64-bit2014-01-21TẢI
Lenovo G410, G510 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G410, G510 (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-20TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G410, G510 (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-20TẢI
Trình điều khiển WLAN của Lenovo G410, G510Windows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
IdeaPad Z410, Z510, G410 Quản lý năng lượng của Lenovo choWindows 8.1 64-bit2014-08-12TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G410, G510Windows 8 64-bit2013-07-09TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Lenovo G410, G510Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G410, G510Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-20TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G410, G510Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-20TẢI
Trình điều khiển USB Intel 410 của Lenovo G510, G3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-30TẢI