Lenovo G410s cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm


Lenovo G410s cảm ứng máy tính xách tay

tải Lenovo Lenovo G410s cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G410s Touch, G510ES Touch Driver Âm thanh RealtekWindows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
Lenovo G410s Touch, G510ES Touch Driver Âm thanh RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
Lenovo G410s Touch, G510ES Touch Driver Âm thanh RealtekWindows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Cập nhật BIOS TrượtWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-11-27TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Touch của Lenovo G410s, G510s (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410S Touch, G510X Touch Driver Bluetooth (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Touch của Lenovo G410s, G510s (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06TẢI
Lenovo G410 Touch, G510S Touch Driver Máy ảnh (AVC, Bison, Chicony, Lite-On)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
Màn hình cảm ứng Touch, G410s của Lenovo G510S (AVC, Bison, Chicony)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06TẢI
Lenovo G410s Touch, G510ES Touch Realtek Card Reader Trình điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
Lenovo G410s Touch, G510ES Touch Realtek Card Reader Trình điều khiểnWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Camera DriverWindows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410S Touch, đầu đọc thẻ nhớ G510XWindows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Chạm vào Bộ điều khiển Chipset IntelWindows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Trình điều khiển giao diện điều khiển Intel Management EngineWindows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Giao diện Bộ xử lý Quản lý IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Chạm vào Bộ điều khiển Chipset IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Chạm vào Bộ điều khiển Chipset IntelWindows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Giao diện Bộ xử lý Quản lý IntelWindows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Trình điều khiển Video IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Trình điều khiển Video IntelWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06TẢI
TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Intel VGA DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-05TẢI
TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Chạm vào Trình Điều khiển VGA NvidiaWindows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Intel VGA DriverWindows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Chạm vào Trình điều khiển Video NvidiaWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29TẢI
TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Touch Driver (Elan, Synaptics)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Touch Driver (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Touch Driver ((Synaptics, ElanTECH)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Chạm vào Atheros LAN DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Chạm vào Atheros LAN DriverWindows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Driver WLAN (Liteon / Atheros, Liteon / Realtek, CyberTan / Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Driver WLAN (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06TẢI
Lenovo G410S Touch, G510S Touch Driver WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Realtek 8188 Trình điều khiển của CiscoWindows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Touch Lenovo Quản lý năng lượngWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-06TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Lenovo Yoga 2 Pro, Lenovo G410s Touch, G510s cảm ứng Lenovo Onekey Phục hồiWindows 8.1 64-bit2014-06-04TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI
Lenovo G410s Touch, G510s Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
Lenovo G410s Touch, G510S Touch Driver Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 10 64-bit2015-07-16TẢI
Lenovo G410S Touch, G510X Touch Driver Intel USB 3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-24TẢI