Lenovo Máy tính xách tay G430 WinXP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G430 Máy tính xách tay

Tải Lenovo 3000 series G430 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Win7, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Conexant Audio Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.55.0.0
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Conexant Audio Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.58.0.0
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Conexant Audio Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.49.4.50
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
Conexant Audio Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.49.4.50
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.98.6.62
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
BIOS cập nhật cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430, G530 ... Tìm hiểu thêm

Version: 52
32-bit Windows Vista
25 tháng 2009
BIOS cập nhật cho Windows Vista (32-bit, 64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 52
64-bit Windows Vista
25 tháng 2009
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.1.0.5400
cửa sổ 7
Tháng Mười 22 2008
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.0.5100
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 23 2008
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.0.4600
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Trình điều khiển Lenovo Bluetooth cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00.000
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Máy ảnh điều khiển cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.9.0808.01 / 6.96.3419.03.1
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
02 2010 tháng tư
Máy ảnh điều khiển cho Windows Vista (32-bit, 64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.9.0808.01 / 6.96.3419.03.1
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
25 tháng 2009
Lenovo Easy camera driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.58855
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Lenovo Easy camera driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.32.714.3
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Lenovo Easy camera driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
cardreader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
JMicron JMB38X flash điều khiển truyền thông cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.31.3
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
JMicron JMB38X flash điều khiển phương tiện dành cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.0.0.28844
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
JMicron JMB38X flash điều khiển phương tiện dành cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: N / A
32-bit Windows Vista
Không ứng dụng
JMicron JMB38X flash điều khiển phương tiện dành cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00.10.04
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
JMicron JMB38X flash điều khiển phương tiện dành cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.0.0.28844
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Chipset driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.7.0.1007
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Intel Chipset driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.0.1007
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Intel Chipset driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.0.1007
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Intel Chipset driverfor Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.7.0.1007
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Conexant Modem Driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.80.4.0
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Conexant Modem Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.73.00.50
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Conexant Modem Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.73.00
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Conexant Modem Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.73.00.50
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
Conexant Modem Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.73.00
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Chuột và bàn phím
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Driver Touchpad cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.2.1602.320 / 13.2.7.3
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom Ethernet Driver cho Windows 7 (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.2.4.1
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
Broadcom Ethernet Driver cho Windows 7 (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.2.4.1
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.62.1.5
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.78.0.0.
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430, IdeaPad Y530, Lenovo G430, G430 (4513) ... Tìm hiểu thêm

Version: 10.62.1.2
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.11.33
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom Wireless LAN driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.30.21.0
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Broadcom Wireless LAN Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.170.75.0
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Broadcom Wireless LAN Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.58851
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Broadcom Wireless LAN Driver for Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.58851
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.170.25.12
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
Intel Wireless WiFi Link driver cho Windows 7 (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.4.1.11
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
Intel Wireless WiFi Link driver cho Windows 7 (64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.4.1.11
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.73
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.73
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.73
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
Loại khác
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Hotfix cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: V1.3
32-bit Windows Vista
06 Jan 2009
Hotfix cho Windows XP - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: KB888111
Windows XP
30 Tháng 12 2008
Lenovo VeriFace 3.0 dành cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: V1.0
32-bit Windows Vista
15 2009 tháng tư
Patch cho XP ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00.000
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows 7 (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.3.1.3
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows 7 (64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.4.1.1
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Phần mềm
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo OneKey Recovery cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.50.0000
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.0.0.49974
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
VeriFace dành cho Windows Vista (32-bit) - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: v3.0
32-bit Windows Vista
04 2009 tháng tư
Phần mềm và tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
EasyCapture cho Windows XP - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.00.000
32-bit Windows Vista
01 Tháng 12 2008
Nhắn với Trung tâm cho Windows 7 (32-bit, 64-bit), Vista (32-bit, 64-bit), XP - Máy tính để bàn, Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.1.004
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
32-bit Windows Vista
64-bit Windows Vista
Windows XP
16 Jan 2013
ReadyComm cho Windows Vista (32bit) - Máy tính xách tay ... Tìm hiểu thêm

Version: N / A
32-bit Windows Vista
Không ứng dụng
Lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Intel AHCI cho Windows Vista (32-bit), XP - Dòng 3000 (G, Y), Dòng IdeaPad (S, U, Y), Dòng Lenovo (B, E) ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.8.0.1009
32-bit Windows Vista
Windows XP
Tháng Mười 02 2009
Quản lý lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Matrix Storage Manager driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.9.0.1023
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
Touchpad
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo Touchpad Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.2.1602.307
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Lenovo Touchpad Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.2.1602.307 / 11.1.2.0
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
Synaptics Pointing Device driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.1.0
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Synaptics Pointing Device Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 11.1.1
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Graphics Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 15.9.5.1502
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 21 2008
Intel Graphics Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 15.9.9.1527
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Intel Graphics Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430, G430 (4153), IdearPad Y530 ... Tìm hiểu thêm

Version: 14.34.1.4950
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
Intel Graphics Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.10.4957
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows 7 (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 15.15.4.1872
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows 7 (64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 15.15.4.64.1872
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
NVIDIA Display Driver cho Windows 7 (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.15.11.8678
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 22 2009
NVIDIA Display Driver cho Windows 7 (64-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.15.11.8678
Của Windows 7 64-bit
Tháng Mười 22 2009
NVIDIA Display Driver cho Windows Vista (32-bit) - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: N / A
32-bit Windows Vista
Không ứng dụng
NVIDIA Display Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430, G430 (4153), IdeaPad Y530 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.11.7490
Windows XP
Tháng Mười 22 2008
NVIDIA Display Driver cho Windows XP - Lenovo 3000 G430 ... Tìm hiểu thêm

Version: 14.0.0.162
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
NVIDIA Display Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.15.11.7631
32-bit Windows Vista
Tháng Mười 23 2008
Windows Update
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Microsoft .NET Framework 3.5 cho Windows XP - 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E, G, K) ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.5.30729.1
Windows XP
06 Jan 2010