Lenovo G450 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


lenovo G450 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G450 Máy tính xách tay Windows XP, Vista, Windows Trình điều khiển 7, Phần mềm và Cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
BIOS cập nhật cho Windows 7 (32-bit), Windows Vista (32-bit) -Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-30TẢI
BIOS cập nhật cho Windows 7 (64-bit), Windows Vista (64-bit) -Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-04-30TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2009-06-12TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
EasyCapture cho Lenovo G550Windows Vista 32-Bit2012-08-02TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550, IdeaPad S10-2Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
EasyCapture cho Lenovo G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-11TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-09-09TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08TẢI
NVIDIA Display Driverfor Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị Driverfor Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-12-27TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-12-27TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Alps Chỉ tay thiết bị điều khiển cho Windows XP-Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08TẢI
Trình điều khiển Broadcom Ethernet Windows Vista (32-bit) - Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Broadcom Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2009-06-12TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit2010-09-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 64-bit2010-09-08TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2010-10-29TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2011-01-14TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450Windows 7 32-bit2011-03-11TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo của Windows 7 (64-bit) - Lenovo G450, G550, IdeaPad Y450Windows 7 64-bit2009-11-05TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G450, G550Windows XP 32-bit2009-09-01TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Lenovo G550Windows 7 64-bit2011-05-13TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Microsoft Vista (32-bit) - Lenovo G450, G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Lenovo G450, G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Lenovo G550Windows Vista 32-Bit2009-06-12TẢI
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Lenovo G550Windows Vista 64-Bit2009-06-12TẢI
ReadyComm cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2009-12-11TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo G450, G550Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-09-08TẢI