Lenovo G460 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G460 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G460 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2011-06-02TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Conexant Audio Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2011-05-09TẢI
BIOS Update cho Lenovo G560Windows 7 64-bit
Windows Vista 64-Bit
2011-02-14TẢI
BIOS Update cho Lenovo G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
Windows XP 32-bit
2011-02-14TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Driver Bluetooth cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2009-06-18TẢI
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI
YouCam Web Camera cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-17TẢI
Máy ảnh Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-02-05TẢI
YouCam Web Camera cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15TẢI
Realtek Card Reader Driver cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Máy ảnh Driver (Bison, Chicony) cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI
Máy ảnh Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI
Intel Chipset driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-02-05TẢI
Quản lý Intel cơ Interface Driver cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI
Intel Chipset driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI
NVIDIA Display Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit2011-12-31TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit2010-08-31TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 64-bit2010-08-31TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G460, G560Windows 7 64-bit2010-11-02TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit2010-06-09TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit2010-06-09TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 64-Bit2010-06-09TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 64-Bit2010-06-09TẢI
NVIDIA Display Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Intel Onboard Graphics Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Driver cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-07-16TẢI
Intel Graphics Media Accelerator Driver cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-02-05TẢI
NVIDIA Display Driver cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
TẢI
TouchPad Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
TouchPad Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
TouchPad Driver (Synaptics, Elantech) cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Synaptics Pointing Device driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-02-05TẢI
Realtek LAN Driver cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Realtek Ethernet Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit2010-06-09TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 64-Bit2010-06-09TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Wireless LAN Driver (Compal, Gemtek, Cybertan, liteon) cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2012-05-20TẢI
ZTE Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-23TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-17TẢI
ZTE Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-26TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-23TẢI
Quadcomm Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-23TẢI
Lenovo di động Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-23TẢI
Wireless Lan Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02TẢI
Wireless LAN Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI
Wireless LAN Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI
Broadcom Wireless LAN Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI
Ericsson quản lý băng thông rộng di động cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-23TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-23TẢI
Huawei MobilePartner cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-23TẢI
Huawei Wide Wireless Lan Driver cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-23TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-04-15TẢI
TẢI
LAN không dây Intel Driver cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Intel WiMax Dirver cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Wireless LAN Driver (Broadcom, Atheros) cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows 7 (32-bit) - Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit2010-03-04TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G460, G560Windows 7 64-bit2010-03-04TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-17TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2010-01-28TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows XP 32-bit
2010-01-28TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-17TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
ReadyComm cho Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-02-17TẢI
Intel Turbo Boost Technology driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Chia sẻ trực tiếp Lenovo cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15TẢI
Nhà hát Onekey Lenovo cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15TẢI
ReadyComm cho Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-03-15TẢI
Intel AHCI Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows XP 32-bit2010-08-31TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Ideapad Z460, Z560 và Lenovo G460, G560Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-08-31TẢI
Intel Rapid Storage Technology cho Lenovo G460, G560Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-09-06TẢI
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Lenovo G460, G560Windows Vista 32-Bit
Windows Vista 64-Bit
2010-06-09TẢI