Lenovo G465 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G465 Laptop

Tải Lenovo G465 Máy tính xách tay Windows XP, Windows Drivers 7, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio DriverWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
YouCam cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01TẢI
Máy ảnh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
AMD Graphics DriverWindows XP 32-bit2010-12-31TẢI
AMD Graphics DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-31TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet DriverWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit2010-05-22TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 64-bit2010-05-22TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile BroadbandWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
Huawei Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
Giám đốc Ericsson Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Huawei Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 32-bit2010-05-22TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 64-bit2010-05-22TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows 7 32-bit2010-11-15TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows 7 64-bit2010-11-15TẢI
Nhà hát onekeyWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-15TẢI
Chia sẻ trực tiếp Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02TẢI
ReadyComm cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01TẢI
Adobe Reader cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01TẢI
AMD AHCI driverWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI