Lenovo G50-70 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G50 Laptop

Tải về Lenovo G50-70 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Conexant của Lenovo G40-70, G50-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI
Conexant Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant của Lenovo G40-70, G50-70Windows 8.1 64-bit2015-01-22TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo G40-70, G50-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-19TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-70, G50-70 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-28TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-70, G50-70 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-08-18TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của Lenovo G40-70, G50-70 (Intel)Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-23TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-27TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-70, G50-70 (Bison, Liteon)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Trình điều khiển thẻ nhớ RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-70, G50-70 (Realtek, Sonix)Windows 10 64-bit2016-08-18TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 8.1 64-bit2014-01-23TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G40-70, G50-70 (Bison, AzureWave)Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-25TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Trình điều khiển Intel IRSTWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI
Trình điều khiển bộ định tuyến Intel của Lenovo G40-70, G50-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI
Giao diện Engine Quản lý Intel của Lenovo G40-70, G50-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI
Trình điều khiển bộ định tuyến Intel của Lenovo G40-70, G50-70Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17TẢI
Giao diện Engine Quản lý Intel của Lenovo G40-70, G50-70Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-70, G50-70Windows 7 32-bit2014-05-05TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-70, G50-70Windows 7 64-bit2014-05-05TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo G40-70, G50-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo G40-70, G50-70Windows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-70, G50-70Windows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G40-70, G50-70Windows 8.1 64-bit2015-03-30TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD Lenovo G40-70, G50-70Windows 8.1 64-bit2015-01-22TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G40-70, G50-70 (ELAN, Synaptics)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo G40-70, G50-70 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2016-08-18TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G40-70, G50-70 (Synaptics, Elan)Windows 8.1 64-bit2014-01-23TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Driver LAN RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Trình điều khiển Realtek LanWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-70, G50-70 (Atheros, Broadcom, Realtek, Intel)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-28TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-70, G50-70 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-08-18TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G40-70, G50-70 (Intel)Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-23TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Bản nâng cấp của Intel IRSTWindows 10 64-bit2015-07-17TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Bản nâng cấp của Intel IRSTWindows 8.1 64-bit2014-01-23TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Giám đốc Năng lượng LenovoWindows 7 64-bit
Windows 7 32-bit
2014-08-29TẢI
Lenovo G40-70, G50-70 Trình điều khiển Quản lý Năng lượng của LenovoWindows 8.1 64-bit2014-01-23TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Bộ điều khiển lưu trữ nhanh Intel® Lenovo G40-70, G50-70Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-17TẢI
Trình điều khiển Intel USB 40 của Lenovo G70-50, G70-3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-04TẢI