Lenovo G50-80 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G50 Laptop

Tải Lenovo G50-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Các driver âm thanh cảm ứng của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80Windows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Các driver âm thanh cảm ứng của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80Windows 10 64-bit2016-07-25TẢI
Conexant Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Bộ điều khiển âm thanh cảm ứng của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80Windows 8.1 64-bit2015-06-01TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-10-31TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Touch Bluetooth của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-06-01TẢI
Các trình điều khiển Bluetooth Touch Bluetooth của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Intel, Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2016-07-25TẢI
Các trình điều khiển Bluetooth Touch Bluetooth của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Intel, Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Màn hình cảm ứng Realtek Card ReaderWindows 10 64-bit2015-07-23TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Màn hình cảm ứng Realtek Card ReaderWindows 8.1 64-bit2015-06-01TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh ảnh cảm ứng Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Liteon, AVC, AWA, Bison)Windows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Trình điều khiển máy ảnh ảnh cảm ứng Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Liteon, AWA, Bison, AVC)Windows 8.1 64-bit2016-06-29TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Màn hình cảm ứng Realtek Card ReaderWindows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Trình điều khiển máy ảnh ảnh cảm ứng Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Realtek, Alcor, Sonix)Windows 10 64-bit2016-07-25TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình điều khiển Chipset IntelWindows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình điều khiển Chipset IntelWindows 8.1 64-bit2015-08-03TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Liên lạc Trình điều khiển giao diện điều khiển của IntelWindows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Liên lạc Trình điều khiển giao diện điều khiển của IntelWindows 8.1 64-bit2016-06-28TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-08-17TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-25TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình Điều khiển VGA IntelWindows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình Điều khiển VGA IntelWindows 8.1 64-bit2016-06-29TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình Điều khiển VGA IntelWindows 10 64-bit2016-07-25TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình điều khiển VGA của AMD (JET-LE, Exo Pro)Windows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Trình điều khiển VGA của AMD (JET-LE, Exo Pro)Windows 8.1 64-bit2015-06-01TẢI
Trình điều khiển Touchpad Touch của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Trình điều khiển Touchpad Touch của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-08-03TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-09-21TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Realtek LAN DriverWindows 10 64-bit2015-07-23TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Touch Lan DriverWindows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Realtek LAN DriverWindows 8.1 64-bit2015-06-01TẢI
Trình điều khiển WLAN Không dây của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Touch (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-08-03TẢI
Trình điều khiển WLAN Không dây của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Touch (Intel, Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Trình điều khiển WLAN Không dây của Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Touch (Intel, Qualcomm, Realtek)Windows 10 64-bit2017-02-22TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào G40-80, G50-80 Driver PatchWindows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Intel IRST PatchWindows 10 64-bit2015-08-18TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Intel IRST PatchWindows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Intel IRST PatchWindows 8.1 64-bit2015-07-31TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-19TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST)Windows 7 64-bit2015-07-31TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-04-07TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Chạm vào Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST)Windows 8.1 64-bit2015-08-03TẢI
Lenovo G40-80, G50-80, G50-80 Touch USB 3.0 DriverWindows 7 64-bit2015-07-31TẢI