Lenovo G500 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G500 Laptop

Tải về Lenovo G500 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G400, G500 Conexant Audio DriverWindows 8 64-bit2013-05-13TẢI
Lenovo G400, G500 Conexant Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI
Lenovo G400, G500 Conexant Audio DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400, G500 BIOS UpdateWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-08-31TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo G400, G500Windows 8 64-bit2013-05-13TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo G400, G500Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-02-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Intel Lenovo G400, G500Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G400, G500 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom, Realtek)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-21TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G400, G500 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom, Realtek)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-21TẢI
Lenovo G400, Driver G500 Bluetooth (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29TẢI
Lenovo G400, G500 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-21TẢI
Lenovo G400, G500 Realtek RTS5170-GR cardreader điều khiểnWindows 8 64-bit2013-05-13TẢI
Lenovo G400, G500 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI
Lenovo G400, G500 Realtek Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI
Lenovo G400, G500 Trình điều khiển thẻ nhớ RealtekWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G400, G500 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On)Windows 8 64-bit2013-05-13TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G400, G500Windows 8 64-bit2013-05-13TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo G400, G500Windows 8 64-bit2013-05-13TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G400, G500Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G400, G500Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G400, G500Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Giao diện của Engine Quản lý Intel Lenovo G400, G500Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G400, G500Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-21TẢI
TẢI
Các trình điều khiển VGA của Lenovo G400, G500 Mars XT và Sun Pro M2Windows 8 64-bit2013-05-13TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G400, G500Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-13TẢI
TẢI
Lenovo G400, G500 AMD Video DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI
Lenovo G400, G500 AMD Video DriverWindows 8 64-bit2013-07-18TẢI
Lenovo G400, G500 AMD Video DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29TẢI
Trình điều khiển video Intel Lenovo G400, G500Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI
TẢI
Lenovo G400, G500 Touchpad Driver (Synaptics, Elan)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI
Lenovo G400, G500 Touchpad Driver (Synaptics, Elan)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-21TẢI
Lenovo G400, G500 Touchpad Driver (Synaptics, Elan)Windows 8 64-bit2013-05-13TẢI
Lenovo G400, G500 Atheros LAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI
Lenovo G400, G500 Atheros LAN driverWindows 8 64-bit2015-05-29TẢI
Lenovo G400, G500 Atheros LAN driverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN của Lenovo G400, G500 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom, Realtek)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-01-21TẢI
Trình điều khiển WLAN của Lenovo G400, G500Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-02-16TẢI
Trình điều khiển WLAN của Lenovo G400, G500Windows 8 64-bit2015-05-29TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G400, G500 (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G400, G500 (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-18TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo G400, G500 Quản lý Năng lượng LenovoWindows 8 64-bit2015-05-29TẢI
Lenovo G400, G500, G400, G500s Quản lý năng lượng của LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-09-04TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-07-02TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Lenovo G400, G500 Trình điều khiển công nghệ Rapid Sotrage của IntelWindows 8 64-bit2013-05-13TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G400, G500Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G400, G500Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI
Trình điều khiển USB Intel 400 của Lenovo G500, G3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-05-26TẢI