Lenovo G505 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G505 Laptop

Tải về Lenovo G505 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G405, G505 Conexant Audio DriverWindows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, G505 Conexant Audio DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, G505 Audio DriverWindows 10 64-bit2015-06-29TẢI
Lenovo G405, G505 Conexant Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20TẢI
Lenovo G405, G505 BIOS UpdateWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-11-19TẢI
Lenovo G405, Driver G505 Bluetooth (Broadcom, Atheros)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, Driver G505 Bluetooth (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Lenovo G405, Driver G505 Bluetooth (Atheros, Broadcom)Windows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, Driver G505 Bluetooth (Atheros, Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20TẢI
Lenovo G405, G505 Máy ảnh Driver (Bison, Chicony, liteon, AVC)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, G505 Realtek RTS5170-GR cardreader điều khiểnWindows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, G505 Realtek Card Reader driverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, G505 Card Reader driverWindows 10 64-bit2015-06-29TẢI
Lenovo G405, G505 Máy ảnh Driver (AVC, Bison, Chicony, Lite-On)Windows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, G505 Máy ảnh Driver (AVC, Chicony, liteon)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Lenovo G405, G505 Máy ảnh Driver (Bison, Chicony, liteon, AVC)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20TẢI
Lenovo G405, G505 Realtek Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20TẢI
Lenovo G405, G505 Chipset Driver / AHCI driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20TẢI
Lenovo G405, G505 AMD VGA driverWindows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Lenovo G405, G505 AMD VGA driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-02-16TẢI
Lenovo G405, G505 AMD VGA driverWindows 8 64-bit2014-01-25TẢI
Lenovo G405, G505 AMD Video DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-01-25TẢI
Lenovo G405, G505 Touchpad Driver (Synaptics, Elan)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, G505 Touchpad Driver (Synaptics, Elan)Windows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, G505 Touchpad Driver (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Lenovo G405, G505 Touchpad Driver (Synaptics, Elan)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20TẢI
Lenovo G405, G505 Atheros LAN Driver (QCA8162 / CA8172)Windows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, G505 Atheros LAN driverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, G505 Atheros LAN driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20TẢI
Lenovo G405, G505 WLAN Driver (Atheros, Broadcom)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G405, G505 Realtek WLAN driverWindows 10 64-bit2015-06-29TẢI
Lenovo G405, G505 WLAN Driver (Atheros, Broadcom)Windows 8 64-bit2013-06-23TẢI
Lenovo G405, G505 WLAN Driver (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Lenovo G405, G505 WLAN Driver (Atheros, Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-20TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI