Lenovo G565 máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G560 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G565 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek HD Audio DriverWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Realtek HD Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Trình điều khiển Broadcom BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
YouCam cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01TẢI
Máy ảnh điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Realtek USB 2.0 Card Reader driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
AMD Graphics DriverWindows XP 32-bit2010-12-31TẢI
AMD Graphics DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-12-31TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Synaptics Pointing Device driverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet DriverWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Atheros Communications AR81Family Gigabit / Fast Ethernet DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit2010-05-22TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 64-bit2010-05-22TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile BroadbandWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
Lenovomobile Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
Huawei Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiểnWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI
Giám đốc Ericsson Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Huawei Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
TengChuang Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Trình điều khiển Ericsson Mobile BroadbandWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
ZTE Wide Wireless Lan điều khiểnWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-05-22TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 32-bit2010-05-22TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows 7 64-bit2010-05-22TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng LenovoWindows XP 32-bit2010-08-04TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows 7 32-bit2010-11-15TẢI
Lenovo OneKey phục hồiWindows 7 64-bit2010-11-15TẢI
Nhà hát onekeyWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-11-15TẢI
Chia sẻ trực tiếp Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-02TẢI
ReadyComm cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01TẢI
Adobe Reader cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2010-06-01TẢI
AMD AHCI driverWindows XP 32-bit2010-06-23TẢI