Lenovo G580 (2189) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G580 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo G580 (Loại mẫu: 2189) Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Conexant Audio Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 8.54.32.50 (Smart Audio: 6.0.131.0)
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
28 tháng 2012Tải về
Conexant Audio Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 8.54.44.50 (Smart Audio: 6.0.145.0)
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Conexant Audio Driver cho IdeaPad G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 8.65.3.53
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Conexant Audio Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 8.54.32.50 (Smart Audio: 6.0.131.0)
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Realtek Audio Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 6.0.1.6549
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
15 Tháng Tám 2012Tải về
Realtek Audio Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: Audio: Dolby 6.0.1.6675: 7.2.8000.13
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
BIOS
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
BIOS Update cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 40
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười Một 04 2013Tải về
BIOS Update cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 97
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
18 Tháng Tám 2013Tải về
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tay

Version: 96
Cửa sổ 8 64bit
24 2013 tháng tưTải về
Bluetooth và Modem
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Bluetooth Driver (Broadcom, Atheros) cho IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780

Version: 12.0.0.7620 (BTW 12.0.0.7800) / 8.0.1.300
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Bluetooth Driver (CyberTan, liteon) cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 6.5.1.2602 / 7.4.0.103 / 7.4.0.130 / 6.5.1.2602
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
15 Tháng Tám 2012Tải về
Bluetooth Driver (CyberTan / Broadcom, liteon / Broadcom, liteon / Atheros) cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 12.0.0.2702 / 8.0.0.210
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
14 tháng 2013Tải về
Bluetooth Driver (CyberTan / Broadcom, liteon / Broadcom, liteon / Atheros) cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 6.5.1.3200 / 7.4.0.135
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
09 2013 tháng tưTải về
Bluetooth Driver (CyberTan / Broadcom, liteon / Broadcom, liteon / Atheros) cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 5.6.0.7400 / 7.3.0.125
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Bluetooth Driver (Cybertan, liteon) cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 8.0.0.209 / 12.0.0.1800 (bảng điều khiển) 12.0.0.1671 (quản lý thiết bị)
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
26 Tháng 12 2012Tải về
WLAN và Driver Bluetooth (liteon, CyberTan) cho Máy tính xách tay

Version: 8.0.1.305 / 12.0.0.7620
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Camera và Card Reader
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Alcor Card Reader Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 1.0.36.115
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 12 2013Tải về
Alcro Card Reader Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 1.0.36.111
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 7 32bit
15 Tháng Tám 2012Tải về
Máy ảnh Driver (Bison, Chicony) cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 1.12.204.1 / 13.11.1206.1 / 3.3.3.31
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Máy ảnh Driver (Bison, Chicony, D-Max) cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 1.12.824.1/6.1.7600.0167/13.12.824.1/3.4.5.13/6.2.8400.10186
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
23 Tháng 12 2012Tải về
Máy ảnh Driver (Bison, Chicony, Dmax) cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 1.12.204.1 / 13.11.1206.1 / 3.3.3.31 / 6.1.7600.170
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
02 Tháng Chín 2012Tải về
Máy ảnh Driver (Bison, Chicony, liteon) cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 1.11.1214.1 / 13.11.1206.1 / 5.8.56007.2 / 3.3.3.36
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
15 Tháng Tám 2012Tải về
Máy ảnh Driver (Bison, liteon, Chicony) cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 1.12.824.1 / 6.0.1301.0 / 3.4.5.7 / 13.12.824.1
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Realtek Card Reader Driver (RTS5178) cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 6.1.8400.39030
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Realtek Card Reader Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 6.1.7601.39016
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
31 Mar 2012Tải về
Realtek Card Reader Driver cho IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780

Version: 6.2.9200.39048
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Realtek Card Reader Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 6.1.7601.39016
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Chipset
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel Chipset Driver cho Windows 7 (32 / 64bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 9.3.0.1019
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
31 Mar 2012Tải về
Intel Chipset Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Intel Chipset Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 9.3.0.1021
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Intel Chipset Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 9.3.0.1019
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Intel Chipset Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 9.3.0.1019
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
29 Mar 2012Tải về
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 8.0.0.1262
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
29 Mar 2012Tải về
Quản lý Intel Động cơ giao diện cho Windows 7 (32 / 64bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 8.0.3.1427
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
28 tháng 2012Tải về
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 8.1.0.1263
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 8.1.0.1252 (bảng điều khiển) 8.1.0.1263 (quản lý thiết bị)
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 9.5.10.1658
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780

Version: 9.5.10.1658
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Quản lý Intel động cơ Giao diện cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 8.0.0.1262 (PackageVersion: 8.0.3.1427)
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Hiển thị và đồ họa video
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel VGA driver cho Windows 7 (32 / 64bit). Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: VGA: 8.15.10.2712 / Display Audio: 6.14.0.3090
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
15 Tháng Tám 2012Tải về
Intel VGA Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 9.17.10.2843
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Intel Video Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 9.17.10.2828 (HD Audio: 6.14.0.3097)
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Intel Video Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 8.15.10.2778 (HD Audio: 6.14.0.3090)
Cửa sổ 7 64bit
02 Tháng Chín 2012Tải về
Intel Video Driver cho IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780

Version: 9.17.10.2828 (HD Audio: 6.14.0.3097) / 10.18.10.3277 (HD Audio: 6.16.0.3117)
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Intel Video Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 6.14.0.5398 (HD Audio: 5.14.0.3090)
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Nvidia Optimus VGA Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 9.18.13.546
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Nvidia VGA Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: Device manager: 8.17.12.9562 (N13P-GL, N13M-GE) / Device manager: 8.17.12.9673 (N13M-GE7)
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
15 Tháng Tám 2012Tải về
Nvidia Video Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150)

Version: 9.18.13.2649 (PhysX: 9.13.0604
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Chuột và bàn phím
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Synaptics Touchpad Driver cho IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780

Version: 17.0.6.8
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
TouchPad Driver (Synaptics, Elan) cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 16.0.5.3 / 10.4.6.3
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
15 Tháng Tám 2012Tải về
TouchPad Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 16.2.10.13 / 11.4.10.2
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
23 Tháng 12 2012Tải về
Touchpad Driver (Synaptics, Elan) cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 16.2.10.5 / 11.4.8.1
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
26 Tháng 12 2012Tải về
Driver Touchpad cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 16.0.5.1 / 11.4.3.3
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
02 Tháng Chín 2012Tải về
Driver Touchpad cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 15.3.39.0 / 10.4.2.8
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Atheros LAN Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 2.0.14.15
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
28 tháng 2012Tải về
Atheros LAN Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 2.1.0.7
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Atheros LAN Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 2.1.0.4
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Atheros LAN Driver cho máy tính xách tay

Version: 2.1.0.21
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Atheros Lan Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 2.0.8.12
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Kết nối mạng: LAN không dây
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Atheros WLAN Driver cho IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780

Version: 10.0.0.260
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Atheros Wireless Lan Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 2.0.9.9
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
29 Mar 2012Tải về
Intel WLAN Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 15.0.0.75
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Intel WiFi Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 15.5.5.47
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
26 Tháng 12 2012Tải về
Intel WiMax Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 7.0.1010.26
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
31 Mar 2012Tải về
Intel WiMax Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 7.5.1007.26
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Intel WiMax Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 7.5.1007.26
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Intel WiMax driver cho Windows XP (32bit) -Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 7.0.1010.26
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Intel Wimax Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 7.0.1010.26
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
29 Mar 2012Tải về
Intel Wimax Driver cho IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780

Version: 7.5.1007.26
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
LAN không dây Intel Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 15.0.0.75
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
31 Mar 2012Tải về
LAN không dây Intel Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 15.0.0.75
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
29 Mar 2012Tải về
LAN không dây Intel Driver cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 15.5.0.43
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Trình điều khiển WLAN (liteon / Atheros, Cybertan / Broadcom) cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 9.2.0.432 / 5.100.82.112
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
WLAN và Driver Bluetooth (liteon, CyberTan) cho Máy tính xách tay

Version: 8.0.1.305 / 12.0.0.7620
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Wifi Driver (CyberTan, liteon) cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 6.30.59.20 / 10.0.0.209
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
26 Tháng 12 2012Tải về
Wifi Driver (liteon, CyberTan) cho Máy tính xách tay

Version: 10.0.0.260 / 6.30.223.143
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Wireless LAN Driver (CyberTan, liteon) cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 5.100.82.95 / 9.2.0.502 / 9.2.0.419
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
15 Tháng Tám 2012Tải về
Wireless LAN Driver (liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 10.0.0.209 / 6.30.59.26
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
23 Tháng 12 2012Tải về
Wireless LAN Driver (liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom) cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 9.2.0.502 / 5.100.82.112
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
09 2013 tháng tưTải về
Quản lý năng lượng
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 8.0.2.5
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay

Version: 8.0.2.3
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay

Version: 7.0.3.4
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay

Version: 8.0.2.20
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
Quản lý năng lượng Lenovo cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 3.0.4.2
Windows XP 32bit
02 Tháng 12 2012Tải về
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tay

Version: 8.0.2.14
Cửa sổ 8.1 32bit
Cửa sổ 8.1 64bit
Tháng Mười 16 2013Tải về
phần mềm cài đặt sẵn
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Phần mềm và tiện ích
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo Trung tâm Giải pháp cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm

Version: 2.4.003
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8.1 32bit
26 tháng 2014Tải về
Lenovo Trung tâm Giải pháp cho máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy trạm

Version: 2.4.003
Cửa sổ 7 64bit
Cửa sổ 8 64bit
Cửa sổ 8.1 64bit
26 tháng 2014Tải về
Lưu trữ
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel AHCI Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 11.0.0.1032
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
29 Mar 2012Tải về
Intel AHCI Driver cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 11.5.0.1207
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
Tháng Mười 24 2012Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho Windows 7 (32 / 64bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 11.0.0.1032
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
31 Mar 2012Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 11.5.4.1001
Cửa sổ 8 32bit
Cửa sổ 8 64bit
23 Tháng 12 2012Tải về
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid cho Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 11.0.0.1032
Windows XP 32bit
Tháng Mười Một 29 2012Tải về
Thiết bị USB, FireWire, IEEE 1394
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel USB 3.0 driver cho Windows 7 (32 / 64bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780

Version: 1.0.5.235
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
02 Tháng Chín 2012Tải về
Host Controller Intel USB3.0 cho Lenovo G480 (2688, 20156), G580 (2689, 20157)

Version: 1.0.3.214
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
30 Mar 2012Tải về