Lenovo G70-35 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G70-35 Laptop

Tải Lenovo G70-35 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G70-35Windows 7 64-bit2015-10-20TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G70-35Windows 8.1 64-bit2015-07-13TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo G70-35Windows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-08-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth G70-35 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-10-20TẢI
Trình điều khiển Bluetooth G70-35 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-07-13TẢI
Bluetooth Driver (Qualcomm, Realtek) cho NotebookWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo G40-45, G50-45, G70-35 Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 10 64-bit2015-07-23TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G70-35 (AWA, Bison, Liteon)Windows 7 64-bit2015-10-20TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo G70-35Windows 7 64-bit2015-10-20TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo G70-35Windows 8.1 64-bit2015-07-13TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G70-35 (AWA, Bison, Liteon)Windows 8.1 64-bit2015-07-13TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển VGA Lenovo G70-35Windows 8.1 64-bit2015-07-13TẢI
Trình điều khiển VGA Lenovo G70-35Windows 7 64-bit2015-10-20TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-19TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G70-35 (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-07-13TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G70-35 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2015-10-20TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-25TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-06-06TẢI
Trình điều khiển máy tính Lenovo G70-35 LANWindows 7 64-bit2015-10-20TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek của Lenovo G70-35Windows 8.1 64-bit2015-07-13TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G70-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-07-13TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G70-35 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 7 64-bit2015-10-20TẢI
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Realtek) cho NotebookWindows 10 64-bit2017-06-06TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo G70-35 Quản lý Năng lượng LenovoWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-20TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2017-03-22TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI