Lenovo G70-80 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G70-80 Laptop

Tải Lenovo G70-80 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G70-80Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Các driver âm thanh của Lenovo G70-80, B70-80Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant Lenovo G70-80Windows 8.1 64-bit2015-04-03TẢI
Bản cập nhật BIOS của Lenovo G70-80, Z70-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-11-06TẢI
Trình điều khiển Bluetooth G70-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-07-07TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Lenovo G70-80, B70-80 (Intel, Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2017-09-08TẢI
Trình điều khiển Bluetooth G70-80 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Lenovo G70-80, B70-80 Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 10 64-bit2015-08-18TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ của Lenovo G70-80Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G70-80 (AVC, Bison, AWA, Liteon)Windows 7 64-bit2016-03-31TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G70-80Windows 8.1 64-bit2015-07-07TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của Lenovo G70-80Windows 8.1 64-bit2015-04-03TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo G70-80, B70-80 (Sonix, Realtek)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo G70-80Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển Chips của Intel Lenovo G70-80Windows 8.1 64-bit2015-04-03TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel® G70-80 của LenovoWindows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel® G70-80 của LenovoWindows 8.1 64-bit2015-04-03TẢI
Trình điều khiển Chipset của Lenovo G70-80, B70-80Windows 10 64-bit2017-04-07TẢI
Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý Intel Lenovo G70-80, B70-80Windows 10 64-bit2016-11-22TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G70-80Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia Lenovo G70-80Windows 8.1 64-bit2016-06-01TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G70-80Windows 8.1 64-bit2015-04-03TẢI
Trình điều khiển VGA Intel Lenovo G70-80, B70-80Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển VGA của Nvidia Lenovo G70-80Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Lenovo G70-80, B70-80 Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 10 64-bit2017-09-26TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo G70-80, B70-80 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-08-18TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G70-80 (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển Touchpad của Lenovo G70-80 (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2015-07-07TẢI
Lenovo G70-80, B70-80 Driver Realtek LANWindows 10 64-bit2015-08-18TẢI
Trình điều khiển máy tính Lenovo G70-80 LANWindows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek của Lenovo G70-80Windows 8.1 64-bit2015-04-03TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G70-80 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 8.1 64-bit2015-07-07TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G70-80, B70-80 (Intel, Atheros, Realtek)Windows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G70-80 (Atheros, Realtek, Broadcom, Intel)Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Lenovo G70-80, B70-80 Bản nâng cấp của Intel IRSTWindows 10 64-bit2015-08-18TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo G70-80Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Bản vá lỗi Intel IRST của Lenovo G70-80Windows 8.1 64-bit2015-04-03TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo LSE của Windows Disabler Công cụ - Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-08-26TẢI
TẢI
Công cụ Tối ưu hóa OneKey của Lenovo G70-80Windows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-07-02TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel Rapidshell ™ của Lenovo G70-80Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel Rapidshell ™ của Lenovo G70-80Windows 8.1 64-bit2015-04-03TẢI
Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Lenovo G70-80, B70-80Windows 10 64-bit2017-09-18TẢI
Trình điều khiển Intel USB70 của Lenovo G80-3.0Windows 7 64-bit2015-04-13TẢI