Lenovo G710 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G710 Laptop

tải Lenovo G710 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G710Windows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Trình điều khiển âm thanh Lenovo G710 IDTWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-30TẢI
Cập nhật BIOS của Lenovo G710Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-11-26TẢI
Lenovo G710, IdeaPad Z710 WLAN và Trình điều khiển BluetoothWindows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Trình điều khiển WLAN và Bluetooth Bluetooth Lenovo G710 (Intel, Broadcom, Qualcomm)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình đọc thẻ IdeaPad Z710Windows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad Z710 (AVC, Liteon, Bison, Chicony)Windows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Alcoros G710 của LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình đọc thẻ Alcor của IdeaPad Z710Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08TẢI
Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo G710 (Vimicro, Realtek)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Camera HD IdeaPad Z710 (Bison, Chicony, Liteon, AVC)Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-09TẢI
Giao diện Engine Quản lý của Intel Lenovo G710Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
Lenovo G710, Giao diện Engine Quản lý của Intel IdeaPad Z710Windows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Trình điều khiển Chipset Intel của Lenovo G710Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Chipset Intel IdeaPad Z710Windows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Chipset Intel IdeaPad Z710Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08TẢI
Lenovo G710, Giao diện Engine Quản lý của Intel IdeaPad Z710Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Video Intel IdeaPad Z710Windows 8.1 64-bit2013-10-16TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Video Intel IdeaPad Z710Windows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Lenovo G710, IdeaPad Z710 Máy tính xách tay Intel VGA driverWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Trình điều khiển Video Intel Lenovo G710Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29TẢI
TẢI
Trình điều khiển Touchpad Lenovo G710 (Synaptics, Elan)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-09TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Touchpad IdeaPad Z710 (Synaptics, Elan)Windows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển Touchpad IdeaPad Z710 (Synaptics, Elan, Alps)Windows 8.1 64-bit2014-06-04TẢI
Trình điều khiển LAN Atheros của Lenovo G710Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển LAN IdeaPad Z710 LANWindows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển LAN Atheros của IdeaPad Z710Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển WLAN IdeaPad Z710 (CyberTan, Liteon, Intel)Windows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G700, G710, Z710 (CyberTan, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-21TẢI
Trình điều khiển WLAN Lenovo G710 (Broadcom, Qualcomm)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-08-05TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-10-28TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo G710, nền tảng CPPC IdeaPad Z710Windows 8 64-bit2013-08-25TẢI
Lenovo G710, IdeaPad Z710 Kiểm soát Hiệu suất Hợp phần IntelWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-08TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Lenovo G710, Trình điều khiển lưu trữ nhanh Intel® IdeaPad Z710Windows 8 64-bit2013-08-12TẢI
Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Lenovo G710Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI
Lenovo G710, Trình nâng cao Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của IdeaPad Z710Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-06-30TẢI
Trình điều khiển USB Intel 710 của Lenovo G3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-12-01TẢI
TẢI