Lenovo G780 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo G780 Máy tính xách tay

Tải Lenovo G780 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows Drivers 8.1, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Âm thanh Conexant G780Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-28TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Âm thanh Conexant G780Windows XP 32-bit2012-11-29TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Âm thanh Conexant G780Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Âm thanh Conexant G780Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 8 64-bit2013-11-25TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Bluetooth G780 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows XP 32-bit2012-11-29TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Bluetooth G780 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-14TẢI
Trình điều khiển Bluetooth G480 của IdeaPad (2184, 20149), G580 (2189, 20150) G780 (Broadcom, Atheros)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Bluetooth G780 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-09TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Máy ảnh G780 (Bison, Chicony, D-Max)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows XP 32-bit2012-11-29TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Card đồ họa Realtek của G780 (RTS5178)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Máy ảnh G780 (Bison, Chicony)Windows XP 32-bit2012-11-29TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Máy ảnh G780 (Bison, Chicony, Dmax)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-02TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-31TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 giao diện quản lý của IntelWindows XP 32-bit2012-11-29TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 giao diện quản lý của IntelWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Chipset G780 của IntelWindows XP 32-bit2012-11-29TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 giao diện quản lý của IntelWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Quản lý Intel Động cơ giao diện cho Windows 7 (32-bit, 64-bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-28TẢI
Intel Chipset Driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-31TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Chipset G780 của IntelWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 Trình điều khiển Video IntelWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển Video IntelWindows XP 32-bit2012-11-29TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển Video IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-02TẢI
TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển Video IntelWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29TẢI
TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Touchpad G780Windows XP 32-bit2012-12-02TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Touchpad G780Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-02TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 TouchPad DriverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 Synaptics Trình điều khiển TouchpadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển LAN AtherosWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-05-28TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Atheros Lan DriverWindows XP 32-bit2012-12-02TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Trình điều khiển LAN AtherosWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Intel WLAN G780Windows XP 32-bit2012-11-29TẢI
Intel WiMax driver cho Windows XP (32-bit) -Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780Windows XP 32-bit2012-11-29TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 Trình điều khiển Wimax IntelWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển WLAN G780 (Liteon / Atheros, Cybertan / Broadcom)Windows XP 32-bit2012-11-29TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Mạng Không dây G780 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23TẢI
IdeaPad G480 (2184, 20149) G580 (2189, 20150) G780 Trình điều khiển Atheros WLanWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Mạng Không dây Intel G780Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-31TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Mạng Không dây Intel G780Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển WiMax Intel G780Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-31TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển WiMax Intel G780Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), Trình điều khiển Mạng Không dây G780 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-04-09TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Quản lý Năng lượng LenovoWindows XP 32-bit2012-12-02TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Quản lý Năng lượng LenovoWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
Lenovo Onekey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-17TẢI
TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-23TẢI
Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780 Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows XP 32-bit2014-08-29TẢI
Công nghệ Intel Rapid Storage cho Windows 7 (32-bit, 64-bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-03-31TẢI
Intel USB Driver cho Windows 3.0 7 (32-bit, 64-bit). Lenovo G480 (2184, 20149), G580 (2189, 20150), G780Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-17TẢI