Lenovo IdeaPad 100-14IBD, 100-15IBD máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad 100-14IBY Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 100-14IBD, 100-15IBD Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IDEAPAD 100-14IBD, 100-15IBD Trình điều khiển âm thanh ConexantWindows 7 64-bit2016-08-18TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Ideapad 100-14IBD, 100-15IBD Cập nhật BIOSWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2016-11-23TẢI
Driver Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
IDEAPAD 100-14IBD, 100-15IBD Trình điều khiển Bluetooth RealtekWindows 7 64-bit2016-04-11TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Realtek dành cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-20TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Ideapad 100-14IBD, trình điều khiển máy ảnh 100-15IBD (Realtek, Genesys)Windows 7 64-bit2016-04-11TẢI
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
IDEAPAD 100-14IBD, 100-15IBD Trình điều khiển ChipsetWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Ideapad 100-14IBD, 100-15IBD Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý IntelWindows 7 64-bit2016-08-18TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Ideapad 100-14IBD, 100-15IBD Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
IDEAPAD 100-14IBD, 100-15IBD Trình điều khiển VGA IntelWindows 7 64-bit2016-08-18TẢI
Ideapad 100-14IBD, 100-15IBD Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 7 64-bit2016-08-18TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-26TẢI
Ideapad 100-14IBD, 100-15IBD Bàn điều khiển cảm ứng (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2016-08-18TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-20TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Ideapad 100-14IBD, trình điều khiển mạng LAN không dây 10015IBDWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Ideapad 100-14IBD, 100-15IBD Trình điều khiển WLAN RealtekWindows 7 64-bit2016-04-11TẢI
Realtek WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Intel IRST Patch cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Ideapad 100-14IBD, 100-15IBD Bản nâng cấp của Intel IRSTWindows 7 64-bit2015-11-19TẢI
Intel IRST Patch cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-10TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2016-01-21TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit
Windows 7 64-bit
2015-11-19TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Ideapad 100-14IBD, 100-15IBD Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của IntelWindows 7 64-bit2016-08-18TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2016-10-19TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-20TẢI
Intel USB 3.0 Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2016-08-18TẢI