Lenovo IdeaPad 100-14IBY, 100-15IBY máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad 100-14IBY Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad 100 Dòng 14IBY / 15IBY Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad 100-14IBY, 100-15IBY, Máy tính xách tay Realtek Driver Lenovo B50-10Windows 7 64-bit2015-08-13TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Máy tính xách tay Realtek Driver Lenovo B50-10Windows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-13TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-01-09TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Máy tính xách tay Realtek Bluetooth Lenovo B50-10Windows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Máy tính xách tay Bluetooth Driver Lenovo B50-10Windows 7 64-bit2015-08-13TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Realtek dành cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-01-27TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, B50-10 Camera Driver (Liteon, AVC, AzureWave)Windows 7 64-bit2015-06-18TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B50-10Windows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-13TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Lenovo B50-10 Máy tính xách tay Realtek Card Reader Trình điều khiểnWindows 7 64-bit2015-08-13TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Lenovo B50-10 Máy tính xách tay Realtek Card Reader Trình điều khiểnWindows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-13TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Trình điều khiển Intel TXEI của Lenovo B50-10Windows 7 64-bit2015-06-18TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Máy tính xách tay Lenovo B50-10 Laptop Trình điều khiển Giao diện Thực thi Tin cậy (TXEI)Windows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Máy tính xách tay Lenovo B50-10 Intel MBI DriverWindows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Trình điều khiển thiết bị băng tải của Intel (MBI) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-13TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Máy tính xách tay Lenovo B50-10 Máy tính xách tay Intel Dynamic Platform và Khung điều khiển NhiệtWindows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Trình điều khiển Chipset của Lenovo B50-10Windows 7 64-bit2015-06-24TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Máy tính xách tay Lenovo B50-10 Máy Chipset IntelWindows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Intel TXEI Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-01-27TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2015-07-13TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Trình điều khiển Độ sáng cho Laptop của Lenovo B50-10Windows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Trình điều khiển VGA Intel B50-10 của LenovoWindows 7 64-bit2015-06-18TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Máy tính xách tay Lenovo B50-10 Laptop IntelWindows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-21TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, B50-10 Trình điều khiển TouchpadWindows 7 64-bit2015-06-18TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B50-10Windows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Trình điều khiển touchpad (Synaptics, Sentelic) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-07-31TẢI
IDEAPAD 100-14IBY, 100-15IBY, B50-10 LAN DriverWindows 7 64-bit2015-06-18TẢI
IdeaPad 100 14IBY / 15IBY, Máy tính xách tay Realtek LAN của Lenovo B50-10Windows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-01-27TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Máy tính xách tay Realtek WLAN của Lenovo B50-10Windows 7 64-bit2016-08-26TẢI
IdeaPad 100 14IBY, 100 15IBY, Máy tính xách tay Realtek WLAN của Lenovo B50-10Windows 8.1 64-bit2015-06-19TẢI
Realtek WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-27TẢI
VBulletin động Intel và Khung điều khiển nhiệt cho NotebookWindows 10 64-bit2016-01-27TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Ideapad 100-14IBY, 100-15IBY, Trình điều khiển USB 50 của Lenovo B10-3.0Windows 7 64-bit2015-06-18TẢI