Lenovo IdeaPad 300S-14ISK, 500S-14ISK máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad 300S-14ISK Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad 300S-14ISK, IdeaPad 500S-14ISK Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Ideapad 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình điều khiển âm thanhWindows 10 64-bit2016-12-27TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-11-15TẢI
Bluetooth Driver (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
IDEAPAD 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 10 64-bit2016-12-27TẢI
IDEAPAD 300S-14ISK, trình điều khiển Bluetooth 500S-14ISK (Liteon, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-12-27TẢI
Trình điều khiển cardreader cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
IDEAPAD 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình đọc Trình đọc ThẻWindows 10 64-bit2016-12-27TẢI
Ideapad 300S-14ISK, trình điều khiển máy ảnh 500S-14ISK (AVC, Bison, Chicony, Liteon)Windows 10 64-bit2016-12-27TẢI
Driver Chipset cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-01TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-01TẢI
Ideapad 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình điều khiển Chipset IntelWindows 10 64-bit2016-12-27TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Ideapad 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình điều khiển giao diện điều khiển của trình quản lý IntelWindows 10 64-bit2016-12-27TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Ideapad 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình điều khiển VGA của NvidiaWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
IDEAPAD 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình điều khiển VGA IntelWindows 10 64-bit2016-12-27TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-12-07TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics, ALPS) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Ideapad 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình điều khiển Touchpad (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 10 64-bit2017-08-25TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
IDEAPAD 300S-14ISK, 500S-14ISK LAN DriverWindows 10 64-bit2016-12-27TẢI
Trình điều khiển WLAN (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Trình điều khiển WLAN (liteon, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Ideapad 300S-14ISK, trình điều khiển mạng WLAN 500S-14ISK (Liteon, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2017-04-10TẢI
Ideapad 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình điều khiển WLAN IntelWindows 10 64-bit2017-06-15TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-04-02TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-03-10TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI
Intel Serial-IO driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-12-02TẢI
Ideapad 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình điều khiển Công nghệ lưu trữ Nhanh của IntelWindows 10 64-bit2016-12-27TẢI
Ideapad 300S-14ISK, 500S-14ISK Trình điều khiển IATA của IntelWindows 10 64-bit2016-12-27TẢI
USB 3.0 Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2015-11-26TẢI