Lenovo IdeaPad 305-14IBD máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


LENOVO IdeaPad 305 Dòng máy tính xách tay

Tải về Lenovo IdeaPad 305-14IBD Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad 305IBD, 14-305IBD, Lenovo B15-40, B80-50, E80-40, E80-50 Máy tính xách tay Realtek Audio DriverWindows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, IDEAPAD 305-15IBD, 305-141BD Trình điều khiển âm thanh RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-16TẢI
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-10-27TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Bộ sạc Bluetooth của IntelWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
IdeaPad 305IBD, Lenovo B15-40, B80-50, E80-40, E80-50 Trình điều khiển máy tính xách tay Bluetooth (Broadcom, Realtek, Liteon)Windows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Bluetooth Driver (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-16TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Trình điều khiển Bluetooth IntelWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Driver Intel Bluetooth cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-15TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, XEM LINH KIỆN 305IBD, 15-305BD Trình điều khiển Intel BluetoothWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2016-11-21TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, XEM LINH XANH, 305-15BD Trình điều khiển Bluetooth (Broadcom, Realtek, Liteon)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Máy ảnh Driver (liteon, Bison, Azurewave) Driver - Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, Ideapad 305-14IBD, 305-15IBD LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, XEM XÁC 305IBD của Ideapad, 15-305BD Camera Driver (Liteon, Bison, Azurewave)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Card Reader Driver cho IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80Windows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, Ý tưởng 305-15IBD, Trình điều khiển Máy đọc Thẻ 305-14IBDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-15TẢI
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-15TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Trình điều khiển Chipset IntelWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, Ý tưởng 305-15IBD, Trình điều khiển Chipset 305-14IBD của IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Quản lý Intel cơ Driver Interface - Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, Ideapad 305-14IBD, 305-15IBD LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, IDEELPAD 305-15IBD, 305-141BD Trình điều khiển Giao diện Quản lý IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-15TẢI
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-15TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, B40-80 của Lenovo, B50-80, E40-80, E50-80 Trình điều khiển độ sángWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, Ideapad 305-15IBD, 305-14IBD Độ sáng Patch 1Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, Ideapad 305-15IBD, 305-14IBD Độ sáng Patch 2Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Trình điều khiển VGA IntelWindows 7 32-bit2015-04-14TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Trình điều khiển VGA IntelWindows 7 64-bit2015-04-14TẢI
Intel VGA Driver cho Ideapad 305-15IBY, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Trình điều khiển VGA của AMDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Ideapad 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Laptop AMD VGA DriverWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-15TẢI
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-07TẢI
IdeaPad 305-15IBD, 305-141BD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Trình điều khiển hiển thị không dây IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Ideapad 305IBD, IdeaPad 15IBD, Lenovo B305-14, Máy tính xách tay B40-80 Lenovo Onelink Pro Dock DriverWindows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
IdeaPad 305-15IBD, 305-141BD, Các trình điều khiển ngón tay của Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
IdeaPad 305-15IBD, trình điều khiển ngón tay của Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80Windows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Finger Print Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-15TẢI
TouchPad Driver (Synaptics, ELAN) Driver cho Ideapad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 LaptopWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, XUẤT XỨNG XUẤT XỨNG XEM, 305-15BD (Synaptics, ELAN)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-07TẢI
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-16TẢI
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Realtek, Broadcom) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-16TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, IDEAPAD 305-15IBD, 305-14IBD Trình điều khiển WLAN IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
IdeaPad 305-15IBD, Bộ điều khiển Intel WLAN của Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80Windows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Intel WLAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-15TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, Trình điều khiển mạng không dây 305-15IBD của Ideapad, 305-141BD (Broadcom, Realtek, Atheros)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-01-29TẢI
Ideapad 305-15IBD, Trình điều khiển máy tính xách tay Lenovo B40-80, B50-80 (Broadcom, Realtek, Atheros)Windows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, IDEALNAD 305IBD, 15-305IBD Realtek LAN DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Realtek LAN DriverWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 ODD Biểu tượng PatchWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Ideapad 305IBD, Ideapad 15IBD, Lenovo B305-14, B40-80, E50-80, E40-80 Không dùng Laptop Đăng ký ZPODDWindows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, Ideapad 305-15IBD, 305-14IBD ODD Biểu tượng PatchWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Không sử dụng Patch ZPODDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-06-27TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-08-18TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, CÔNG TY 305-15IBD, 305-14IBD Trình điều khiển Đèn Onelink Pro của LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, Ideapad 305-15IBD, 305-14IBD OneKey OptimizerWindows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80 Tiện ích LenovoWindows 8.1 64-bit2015-01-28TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, IDEAPAD 305-15IBD, 305-14IBD Tiện ích LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-08TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
IdeaPad 305-14IBD, 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80 Máy tính xách tay Công nghệ Lưu trữ Nhanh IntelWindows 8.1 64-bit2015-01-29TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, Ideapad 305-15IBD, 305-141BD Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (IRST) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-03-16TẢI
Ideapad 305-15IBD, Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, N40-80, N50-80 Máy tính xách tay Công nghệ Lưu trữ Nhanh IntelWindows 10 64-bit2015-07-29TẢI
USB 3.0 Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI
Lenovo B40-80, B50-80, E40-80, E50-80, XUẤT XỨNG XUẤT XỨNG XUẤT XỨU XE, 305-15BD 305Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-04-14TẢI