Lenovo IdeaPad 305-15ABM máy tính xách tay của Windows 7, 8.1, 10 Trình điều khiển, phần mềm


LENOVO Ideapad 305 15 Dòng máy tính xách tay

Tải về Lenovo IdeaPad 305 Dòng 305-15ABM Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Máy tính xách tay Realtek Audio DriverWindows 7 64-bit2014-04-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Trình điều khiển âm thanh RealtekWindows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Trình điều khiển âm thanh RealtekWindows 10 64-bit2015-07-23TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Trình điều khiển Bluetooth cho Máy tính xách tay Lenovo B40-45, B50-45 (Atheros, Broadcom, Realtek) Trình điều khiểnWindows 7 64-bit2014-04-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Trình điều khiển Bluetooth B40-45, B50-45 của Lenovo (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Trình điều khiển Bluetooth B40-45, B50-45 của Lenovo (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-06-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Bộ điều khiển máy ảnh Lenovo B40-45, B50-45 (Liteon, Bison, AzureWave)Windows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Trình điều khiển Máy tính xách tay Lenovo B40-45, B50-45 (Liteon, Bison, AzureWave)Windows 7 64-bit2014-04-30TẢI
IdeaPad 305ABM, Lenovo B15-40, B45-50 Máy tính xách tay Realtek Card Reader Trình điều khiểnWindows 7 64-bit2014-04-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Trình điều khiển Máy ảnh Lenovo B40-45, B50-45Windows 10 64-bit2016-06-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Trình đọc thẻ của Lenovo B40-45, B50-45Windows 10 64-bit2016-06-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Máy tính xách tay Cấp độ Độ sángWindows 7 64-bit2014-04-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Bản vá lỗi Độ sáng mặc định của Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2014-04-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Máy tính xách tay VGA VGA DriverWindows 7 64-bit2014-06-05TẢI
IdeaPad 305-15ABM, trình điều khiển VGA của AMD Lenovo B40-45, B50-45Windows 8.1 64-bit2014-08-13TẢI
IdeaPad 305-15ABM, trình điều khiển VGA của AMD Lenovo B40-45, B50-45Windows 10 64-bit2016-06-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Phần mềm vân tay Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2014-06-05TẢI
IdeaPad 305-15ABM, phần mềm ngón tay của Lenovo B40-45, B50-45Windows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Trình đọc vân tay Lenovo B40-45, B50-45Windows 10 64-bit2016-06-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, trình điều khiển Touchpad của Lenovo B40-45, B50-45 (Synaptics, Elan)Windows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
IdeaPad 305-15ABM, trình điều khiển cảm ứng Touchpad của Lenovo B40-45, B50-45 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2016-06-30TẢI
IdeaPad 305ABM, Lenovo B15-40, B45-50 Máy tính xách tay Realtek Lan DriverWindows 7 64-bit2014-04-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Realtek LAN DriverWindows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Trình điều khiển WLAN Máy tính xách tay Lenovo B40-45, B50-45 (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 7 64-bit2014-04-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, trình điều khiển WLAN Lenovo B40-45, B50-45 (Atheros, Broadcom, Realtek)Windows 8.1 64-bit2014-08-13TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Realtek LAN DriverWindows 10 64-bit2016-06-30TẢI
IdeaPad 305-15ABM, trình điều khiển WLAN Lenovo B40-45, B50-45 (Atheros, Realtek, Broadcom)Windows 10 64-bit2016-06-30TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-06-27TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Quản lý Năng lượng LenovoWindows 8.1 64-bit2014-05-06TẢI
IdeaPad 305-15ABM, Lenovo B40-45, B50-45 Máy tính xách tay Quản lý Năng lượng LenovoWindows 7 64-bit2014-04-30TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-21TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-06-16TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Lenovo USB chặn cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-28TẢI