Lenovo IdeaPad 305-15IHW máy tính xách tay của Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


LENOVO Ideapad 305 15 Dòng máy tính xách tay

Tải xuống Lenovo IdeaPad 305 Series 305-15IHW Máy tính xách tay Windows 8.1 Trình điều khiển, Phần mềm và Cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển âm thanh Realtek IDEAPAD 305-15IHWWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển Bluetooth Ideapad 305-15IHW (Realtek, Atheros, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-08-19TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển thẻ nhớ Realtek Ideapad 305-15IHWWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển Chipset Ideapad 305-15IHWWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển giao diện điều khiển dành cho trình điều khiển quản lý Intel® Ideapad 305-15IHWWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Quản lý Giao diện Điều khiển Trình điều khiển IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Bản vá lỗi Độ sáng mặc định của Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển VGA Intel Ideapad 305-15IHWWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển VGA của Ideapad 305-15IHWWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Ideapad 305-15IHW, phần mềm ngón tay Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70Windows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Ideapad 305-15IHW, Các sản phẩm Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, Máy tính xách tay Realtek LAN Driver E50-70Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Ý tưởng 305-15IHW Realtek Lan DriverWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
IdeaPad 305-15IHW, Bộ điều khiển Intel WLAN của Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70Windows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Trình điều khiển WLAN Ideapad 305-15IHW (Realtek, Atheros, Broadcom)Windows 8.1 64-bit2015-08-19TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 ODD Biểu tượng PatchWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Quản lý Quản lý Năng lượng của LenovoWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Quản lý Năng lượng LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Lenovo cập nhật Disable Utility cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-21TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Lenovo OneLink DriverWindows 8.1 64-bit2015-02-11TẢI
Ideapad 305-15IHW, Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70 Máy tính xách tay Lenovo OneLink Dock DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-02-11TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Lenovo B40-70, B50-70, E40-70, E50-70, Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel (IRST) của Ideapad 305-15IHWWindows 8.1 64-bit2015-08-19TẢI
Lenovo USB chặn cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-28TẢI
USB 3.0 Driver cho máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-04-14TẢI