Lenovo IdeaPad 320-14ISK, 320-15ISK, 320-17ISK Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm


Lenovo Ideapad 320-17ISK Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 320-14ISK, 320-15ISK, 320-17ISK Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Realtek Audio Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-08DOWNLOAD
Bluetooth Driver (Qualcomm, Realtek, Intel) cho NotebookWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Atheros, Intel, Realtek) dành cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Máy ảnh điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Realtek Card Reader Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Driver Chipset cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Quản lý Intel động cơ Giao diện điều khiển cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel IOS SIO (SIO) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Intel Chipset Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Giao diện Quản lý của Intel (MEI) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần mềm cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Nvidia VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
AMD VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Intel VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình đọc vân tay dành cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay Synaptics cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Trình điều khiển touchpad (Elan, Synaptics) cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-02-07DOWNLOAD
LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Realtek LAN Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Qualcomm, Realtek, Intel) cho NotebookWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Atheros, Intel, Realtek) dành cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Intel IRST Patch cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-09-13DOWNLOAD
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-12-14DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Nền tảng giao diện hệ thống Lenovo cho ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentre, ThinkStationWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-06-14DOWNLOAD
Optimizer OneKey cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-10-20DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-04-11DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-05-11DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel IOS SIO (SIO) cho Máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ Intel Rapid (IRST) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
USB 3.0 Driver cho máy tính xách tayWindows 7 64-bit2017-08-18DOWNLOAD