Lenovo IdeaPad 320C-15IKB Laptop Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo Ideapad 320-15IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 320C-15IKB Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-05-08DOWNLOAD
Bluetooth Driver (Qualcomm, Realtek, Intel) for 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-27DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Card Reader Realtek dành cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel dành cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Trình điều khiển Trình quản lý Giao diện Engine của Intel (MEI) cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Công cụ quản lý Intel 11.8 Firmware cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của AMD cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Trình điều khiển Touchpad (Synaptics, Elan) cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Driver LAN Realtek cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
WLAN Driver (Qualcomm, Realtek, Intel) for 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD
Công nghệ lưu trữ nhanh của Intel (IRST) cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-12DOWNLOAD
Quản lý năng lượng Driver với Kiểm soát Chế độ YogaWindows 10 64-bit2017-08-29DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-08-10DOWNLOAD
Tiện ích Lenovo cho 320C-15IKB, 100e WinbookWindows 10 64-bit2018-01-12DOWNLOAD
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel (IRST) cho 320C-15IKBWindows 10 64-bit2018-07-25DOWNLOAD