Lenovo IdeaPad 500-14ISK máy tính xách tay của Windows 7, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Z41_Black

Tải về Lenovo IdeaPad 500-14ISK Máy tính xách tay của Windows 7, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IDEODAD 500-14ISK, XEMOX-500ISK IDEOXYXK Trình điều khiển Âm thanh RealtekWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
IDEODAD 500-14ISK, XEMOX-500ISK IDEOXYXK Trình điều khiển Âm thanh RealtekWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
IDEODAD 500-14ISK, XEMOX-500ISK IDEOXYXK Trình điều khiển Âm thanh RealtekWindows 10 64-bit2017-05-16TẢI
Ideapad 500-14ISK, cập nhật BIOS 500-15ISK ideapadWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-08-18TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Intel Bluetooth 500-15ISKWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Intel Bluetooth 500-15ISKWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ý tưởng 500-14ISK, trình điều khiển Bluetooth Atheros IDEAPAD 500ISKWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ý tưởng 500-14ISK, trình điều khiển Bluetooth Atheros IDEAPAD 500ISKWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Intel Bluetooth 500-15ISKWindows 10 64-bit2016-03-14TẢI
ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Bluetooth Qualcomm 500-15ISK ideapadWindows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển thẻ nhớ Realtek 500-15ISKWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển thẻ nhớ Realtek 500-15ISKWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển máy ảnh Ideapad 500-15ISKWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển máy ảnh Ideapad 500-15ISKWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển thẻ nhớ Realtek 500-15ISKWindows 10 64-bit2016-07-20TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển máy ảnh IntelWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển Chipset của IntelWindows 7 64-bit2015-11-23TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển Chipset của IntelWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển giao diện điều khiển quản lý của IntelWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển giao diện điều khiển quản lý của IntelWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển giao diện điều khiển quản lý của IntelWindows 10 64-bit2017-01-13TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển Chipset của IntelWindows 10 64-bit2017-01-13TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển VGA Intel IDE-500-15ISKWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển VGA Intel IDE-500-15ISKWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển VGA của AMDWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển VGA của AMDWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển hiển thị không dây IntelWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Khóa Registry Mặc định Độ sángWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Khóa Registry Mặc định Độ sángWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển VGA của AMDWindows 10 64-bit2016-03-14TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển VGA Intel IDE-500-15ISKWindows 10 64-bit2017-05-16TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển cảm ứng 500-15ISK ideapad (Elan, Synaptics)Windows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển cảm ứng 500-15ISK ideapad (Elan, Synaptics)Windows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển cảm ứng 500-15ISK ideapad (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2017-08-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Realtek LAN 500-15ISKWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Realtek LAN 500-15ISKWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, trình điều khiển Realtek LAN 500-15ISKWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển WLAN IntelWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển WLAN IntelWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển WLAN AtherosWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển WLAN AtherosWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển WLAN IntelWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển WLAN QualcommWindows 10 64-bit2016-07-20TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Biểu tượng ODD Đăng kýWindows 10 64-bit2016-03-14TẢI
Lenovo App Explorer cho máy tính để bàn và Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-01-16TẢI
Chế độ bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-10-11TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2016-05-23TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Dịch vụ khách hàng Engagement (CCSDK) - Máy tính xách tayWindows 10 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2017-03-31TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-04-02TẢI
Lenovo Ảnh Thầy cho Máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2017-01-22TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của IntelWindows 7 64-bit2015-11-25TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của IntelWindows 8.1 64-bit2016-01-29TẢI
Ideapad 500-14ISK, ideapad 500-15ISK Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của IntelWindows 10 64-bit2015-09-16TẢI
Ideapad 500-14ISK, IDEAPAD 500-15ISK Trình điều khiển USB Intel 3.0Windows 7 64-bit2015-11-23TẢI