Lenovo IdeaPad 720S-13IKB (Loại 81BV) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Lenovo Ideapad 720S-13IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 720S-13IKB (Loại 81BV) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển Công nghệ Âm thanh Thông minh Intel (SST) dành cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Realtek Audio Driver cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Realtek, Qualcomm) cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-06-22DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-06-25DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel IOS (SIO) cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển nền tảng động và nhiệt động Intel (DPTF) cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Công cụ Quản lý Intel (MEI) cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-06-26DOWNLOAD
Trình điều khiển Màn hình cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay Synaptics cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Intel, Realtek, Qualcomm) cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-29DOWNLOAD
Tối ưu hóa hệ thống cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2017-10-14DOWNLOAD
Trình điều khiển phần mở rộng bảo vệ phần mềm Intel (SGX) dành cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Kết nối trực tuyến Intel cho ThinkPadWindows 10 64-bit2018-05-04DOWNLOAD
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2017-08-29DOWNLOAD
Bộ đếm đồ hoạ Lenovo Thunderbolt 3Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2018-01-09DOWNLOAD
DOWNLOAD
(Tiếng Ả Rập) Lenovo Thunderbolt 3 Graphic DockOS Independent2018-01-10DOWNLOAD
DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel Thunderbolt (TBT) dành cho 720S-13IKB (Loại 81BV)Windows 10 64-bit2018-05-30DOWNLOAD