Lenovo IdeaPad 720S-14IKB (Loại 81BD) Máy tính xách tay Windows 10 Trình điều khiển, Phần mềm


Lenovo Ideapad 720S-14IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 720S-14IKB (Loại 81BD) Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-03-29DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Qualcomm dành cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trình đọc thẻ cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-02-27DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Quản lý Công cụ Quản lý Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-02-27DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel Serial-IO (SIO) dành cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển nền tảng động và nhiệt động Intel (DPTF) cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Công cụ Quản lý Intel 11.8 Phần vững cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-04DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA NVIDIA cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển Qualcomm WLAN cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Quản lý Năng lượng Driver với Chế độ Yoga cho Máy tính xách tayWindows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Khóa đăng ký cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2017-09-26DOWNLOAD
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-02-27DOWNLOAD
Trình điều khiển Thunderbolt cho 720S-14IKB (Loại 81BD)Windows 10 64-bit2018-05-18DOWNLOAD