Lenovo IdeaPad 720S-15IKB, 720S Touch-15IKB Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm


Lenovo Ideapad 720S-15IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 720S-15IKB / 720S Touch-15IKB Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-05-24DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Liteon, Realtek) cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển Card Reader Realtek cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Công cụ quản lý Intel 11.8 Firmware cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-05-31DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển giao diện điều khiển quản lý của Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel IOS (SIO) cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Nền tảng động Intel Dynamic và Trình điều khiển Khung Nhiệt cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA của Nvidia cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Liteon, Realtek) cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Quản lý năng lượng Driver với Kiểm soát Chế độ YogaWindows 10 64-bit2017-11-08DOWNLOAD
Phần mở rộng của phần mềm bảo vệ phần mềm của Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Trợ lý Di cư Lenovo cho Máy tính xách tay, Máy để bàn, Máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-12-22DOWNLOAD
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh của Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD
Intel Thunderbolt Driver cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-01-23DOWNLOAD