Lenovo IdeaPad 720S-15IKB, 720S Touch-15IKB Trình điều khiển máy tính xách tay Windows 10, Phần mềm


Lenovo Ideapad 720S-15IKB Laptop

Tải về Lenovo Ideapad 720S-15IKB / 720S Touch-15IKB Laptop dùng Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeOSPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh Realtek cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Cập nhật BIOS cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-06DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Bluetooth (Liteon, Realtek) cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Máy ảnh cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Card Reader Realtek cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Công cụ quản lý Intel 11.8 Firmware cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-08-28DOWNLOAD
Trình điều khiển Chipset Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Giao diện Công cụ Quản lý Intel (MEI) cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển SIO của Intel IOS (SIO) cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển nền tảng động và nhiệt động Intel (DPTF) cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển VGA NVIDIA cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển vân tay Synaptics cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN Intel cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển WLAN (Liteon, Realtek) cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Quản lý năng lượng Driver với Kiểm soát Chế độ YogaWindows 10 64-bit2018-08-24DOWNLOAD
Trợ lý di chuyển Lenovo cho 7 (32-bit, 64-bit), Windows 10 (32-bit, 64-bit) - Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2018-12-21DOWNLOAD
Trình điều khiển phần mở rộng bảo vệ phần mềm Intel (SGX) cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển công nghệ lưu trữ nhanh Intel (IRST) dành cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD
Trình điều khiển Intel Thunderbolt (TBT) dành cho 720S-15IKB, 720S Touch-15IKBWindows 10 64-bit2018-12-12DOWNLOAD

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *