Lenovo IdeaPad Flex 14D máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Flex 14 Laptop

Tải về Lenovo IdeaPad Flex 14D máy tính xách tay của Windows 8.1, Windows Drivers 10, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Flex 14D, trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15DWindows 8.1 64-bit2013-11-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15DWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển Bluetooth Flex 15D LiteonWindows 8.1 64-bit2013-11-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, trình điều khiển Bluetooth Flex 15D (CyberTan, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển Camera HD Flex 15D (Bison, Chicony)Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-21TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình đọc thẻ Genesys Flex 15DWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-21TẢI
IdeaPad Flex 14D, Flex 15D Trình điều khiển tích hợp AMDWindows 10 64-bit2015-07-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển Video AMD Flex 15DWindows 8.1 64-bit2013-11-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, trình điều khiển cảm ứng bằng tay Flex 15D (Synaptics, Elan, Alps)Windows 8.1 64-bit2013-11-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, trình điều khiển cảm ứng Flex 15D (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 10 64-bit2015-07-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển Realtek Lan Xtek Flex 15DWindows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-21TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển WLAN Flex 15D (CyberTan, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, Trình điều khiển mạng LAN không dây Flex 15D LiteonWindows 8.1 64-bit2013-11-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, Flex 15D Quản lý Năng lượng LenovoWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-11-20TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
IdeaPad Flex 14D, Flex 15D Phục hồi Onekey của LenovoWindows 8.1 64-bit2013-11-20TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI