Lenovo IdeaPad Flex 15 máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad Flex 15 Laptop

tải Lenovo IdeaPad Flex 15 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07TẢI
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15Windows 10 64-bit2015-07-02TẢI
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15Windows 8 64-bit2014-09-03TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển âm thanh Realtek Realtek Flex 15Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Bluetooth Intel® Flex 15Windows 8 64-bit2013-08-13TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Bluetooth Flex 15 (Intel, cyberTan, Liteon)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Bluetooth Flex 15 (CyberTan, Intel, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-20TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Bluetooth Flex 15 (Intel, CyberTan)Windows 8.1 64-bit2015-06-02TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Camera HD Flex 15 (Bison, Liteon, Awazu, Chicony, AVC)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình đọc thẻ Genesys Flex 15Windows 8 64-bit2013-08-13TẢI
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển Card Genesys Flex 15Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07TẢI
IdeaPad Flex14, trình điều khiển Card Genesys Flex 15Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Máy ảnh Flex 15Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-06TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Camera Flex 15 (Liteon, Awazu, AVC)Windows 8 64-bit2015-06-02TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Chipset Intel Flex 15Windows 8 64-bit2013-08-13TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Chipset Intel Flex 15Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-16TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Công cụ Quản lý Intel Flex 15Windows 8 64-bit2013-08-13TẢI
IdeaPad Flex 14, Giao diện Engine Quản lý của Intel Flex 15Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-16TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Chipset Intel Flex 15Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02TẢI
Trình IdeaPad Flex14, Trình điều khiển giao diện điều khiển Intel Xeon Management 15Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển VGA Nvidia Flex 15Windows 10 64-bit2015-07-20TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển VGA Intel Flex 15Windows 10 64-bit2015-07-20TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Flex 15Windows 8 64-bit2013-08-13TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển hiển thị không dây Intel Flex 15Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển video Intel Flex 15Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07TẢI
TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển video Intel Flex 15Windows 8 64-bit2015-06-02TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển VGA Intel Flex 15Windows 8.1 64-bit2015-06-02TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29TẢI
TẢI
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển cảm ứng Flex 15 (Elan, Synaptics, ALPS)Windows 10 64-bit2015-07-02TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển cảm ứng Synaptics Flex 15Windows 8.1 64-bit2015-06-02TẢI
IdeaPad Flex 14, trình điều khiển Touchpad cảm ứng Flex 15Windows 8 64-bit2015-06-02TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Touchpad Flex 15 (Elan, Synaptics, Alps)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển LAN Realtek LAN 15Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07TẢI
IdeaPad Flex 14, Flex 15 Trình điều khiển Realtek LanWindows 8 64-bit2013-08-13TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Realtek Lan Flex 15Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển WLAN Flex 15 (CyberTan, Intel, Liteon)Windows 10 64-bit2015-07-20TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Intel WLAN của Flex 15Windows 8 64-bit2015-06-02TẢI
Trình nâng cấp IdeaPad Flex14, Trình điều khiển WLAN Flex 15 (Intel, CyberTan, CyberTan Liteon)Windows 8.1 64-bit2015-06-02TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển WLAN Flex 15 (Intel, CyterTan, Liteon)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-05-28TẢI
IdeaPad Flex 14, Flex 15 Quản lý Năng lượng LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-05-29TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-08-05TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8.1 64-bit2015-07-02TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
IdeaPad Flex 14, danh sách trắng Flex 15Windows 8 64-bit2013-08-13TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Kết nối Thông minh Intel Flex 15Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-08-01TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Kết nối Thông minh Intel Flex 15Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-06TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển Kết nối Thông minh Intel Flex 15Windows 8 64-bit2015-06-02TẢI
IdeaPad Flex 14, Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Flex 15Windows 8 64-bit2013-08-13TẢI
IdeaPad Flex 14, Chế độ Intel AHCI / RAID 15 của Flex XNUMXWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-16TẢI
IdeaPad Flex14, Trình điều khiển Công nghệ Lưu trữ Nhanh của Intel Flex 15 (IRST)Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-02TẢI
IdeaPad Flex 14, Trình điều khiển USB 15 của Intel Flex 3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-01-07TẢI