Lenovo IdeaPad N586 Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad N586 Máy tính xách tay

Tải về Lenovo IdeaPad N586 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Âm thanh Conexant IdeaPad P585, N586Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant IdeaPad P585 N586Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Conexant IdeaPad P585, N586Windows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Trình điều khiển âm thanh Conexant Ideapad P585, N586Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad P585, N586 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom, Foxconn / Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad P585, N586 (Atheros, Broadcom)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26TẢI
Trình điều khiển Bluetooth của IdeaPad P585 N586 (Broadcom, Atheros)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad P585, N586 (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad P585, N586 (Bison, Chicony, D-max)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa IdeaPad P585, N586Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek P585 N586Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa IdeaPad P585, N586Windows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad P585, N586 (Bison, Chicony, D-MAX)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Bộ điều khiển máy ảnh Ideapad P585, N586 (Bison, Chicony)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04TẢI
Trình đọc thẻ của RealPad P585, N586Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04TẢI
Trình điều khiển video của AMD IdeaPad P585 N586Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển VGA của IdeaPad P585, N586Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển Chipset IDEAPAD P585, N586 Trình điều khiển Chipset / Trình điều khiển AHCI / Trình điều khiển Trình điều khiển USB / 3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04TẢI
Trình điều khiển cảm ứng IdeaPad P585, N586 (Elan, Synaptics)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad P585 N586 (Synaptics)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển cảm ứng IdeaPad P585, N586 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển cảm ứng Ideapad P585, N586 (Synaptics, ElanTECH, Cpress)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04TẢI
IdeaPad P585, N586 Realtek LAN DriverWindows 10 64-bit2015-07-15TẢI
IdeaPad P585, N586 Realtek LAN DriverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-10-24TẢI
IDEAPAD P585, N586 Realtek LAN DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04TẢI
Trình điều khiển Mạng Không dây Ý tưởng P585 IdeaPad, N586 (Atheros, Broadcom)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-26TẢI
Trình điều khiển Atheros WLan của IdeaPad P585 N586Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad P585, N586 Realtek LAN DriverWindows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây Ideapad P585, N586 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-06-04TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad P585, N586 (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-07-07TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-07-07TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI

Viết bình luận

Chúng tôi sẽ không công khai email của bạn. Các ô đánh dấu * là bắt buộc *