Lenovo IdeaPad S10-2 Netbook WinXP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S10-2 Netbook

tải Lenovo IdeaPad S10-2 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.1.6013
Cửa sổ 7 32bit
18 Jan 2010
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.0.6128
Windows XP
18 Jan 2010
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Cập nhật BIOS cho Windows XP, Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 26
Windows XP
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Hai 04 2010
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.2.0.9000
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.5.0.5900
Windows XP
30 2009 tháng tư
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Máy ảnh điều khiển cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.32.2018.7 / 5.20.1.9
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Máy ảnh điều khiển cho Windows XP - Lenovo G450, G550, IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.96.2018.19 / 5.8.50.6 / 1.0.7.1 / 5.8.0.12
Windows XP
Tháng Mười 29 2010
Realtek USB 2.0 Card Reader driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.7100.30093
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.6000.84
Windows XP
30 2009 tháng tư
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Chipset driver cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.1.0.1013
Windows XP
30 2009 tháng tư
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek Ethernet Driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.3.522.2009
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Realtek Ethernet Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.720.0327.2009
Windows XP
30 2009 tháng tư
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom Wireless LAN driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.30.18.0
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Broadcom Wireless LAN Driver for Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.0.2
Windows XP
30 2009 tháng tư
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.1.24.5
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.1.25.15
Windows XP
30 2009 tháng tư
Intel PRO / Wireless LAN 5100AGN driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.4.1.11
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Intel Pro / Wireless 2915Abg Lan Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.0.4.39
Windows XP
30 2009 tháng tư
Intel Wireless WiFi Link driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.4.1.51
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 12.4.0.21
Windows XP
30 2009 tháng tư
Mạng: Wireless WAN
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.50.6.0
Windows XP
18 Jan 2010
Ericsson quản lý băng thông rộng di động cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.6.2
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Ericsson Wide Wireless Lan driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.54.7103.1
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Huawei Wide Wireless Lan driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.0.3.825
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Launch khóa cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.0.2
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Leadcore Wide Wireless Lan driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.4.1.0
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Cảng ST-Ericsson vết driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.52.4.0
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Loại khác
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Hotfix cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: v1.0
Windows XP
30 2009 tháng tư
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.0.1.4
Windows XP
30 2009 tháng tư
Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.3.1.0
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Phần mềm
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo OneKey phục hồi cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.0.0723
Cửa sổ 7 32bit
12 Jan 2010
Lenovo Onekey Recovery cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.00.2215
Windows XP
21 2010 tháng tư
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.3.0.2127
Windows XP
30 2009 tháng tư
Quick Start cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1.8.18
Cửa sổ 7 32bit
06 2010 tháng tư
Quick Start cho Windows XP - IdeaPad S9, S10, S10-2, S12 (Intel, VIA) ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1.8.8
Windows XP
29 2009 tháng tư
Veriface Đối với Windows 7 (32-Bit) cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.6.0.0730
Cửa sổ 7 32bit
16 Tháng 12 2009
Veriface cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.6.0.0730
Windows XP
Tháng Mười Một 08 2010
Quản lý lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.8.0.1009
Windows XP
Tháng Mười 02 2009
Touchpad
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Synaptics Pointing Device driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 13.1.2.0
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Synaptics Pointing Device Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 13.0.1.0
Windows XP
30 2009 tháng tư
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.15.10.1912
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2009
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-2 ... Tìm hiểu thêm

Version: 14.32.4
Windows XP
30 2009 tháng tư
Windows Update
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Microsoft .NET Framework 3.5 cho Windows XP - 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E, G, K) ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.5.30729.1
Windows XP
06 Jan 2010