Lenovo IdeaPad S10-3 Netbook WinXP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S10-3 Netbook

tải Lenovo IdeaPad S10-3 Máy tính xách tay Windows XP, Win7 32bit Drivers, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.1.5989
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.0.5989
Windows XP
19 Mar 2010
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
BIOS cập nhật cho Windows 7 (32-bit), XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 37
Windows XP
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười 21 2010
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.2.0.9407
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.5.0.7900
Windows XP
07 Tháng Sáu 2010
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Máy ảnh điều khiển cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.38.2.4 / 1.10.115.1 / 6.96.2018.9 / 1.10.106.1
Windows XP
19 Mar 2010
Máy ảnh Driver (Bison, Chicony, liteon) cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.38.1.4 / 1.9.1204.1 / 6.96.2018.9 / 1.9.1106.1
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
cardreader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek USB 2.0 Card Reader driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.7600.30106
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.7600.30106
Windows XP
19 Mar 2010
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Chipset driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.1.1.1020
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Intel Chipset driver cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.1.1.1020
Windows XP
19 Mar 2010
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek Ethernet Driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.6.820.2009
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Realtek Ethernet Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.736.728.2009
Windows XP
19 Mar 2010
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Atheros Wireless LAN driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.0.0.279
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Broadcom Wireless LAN driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.60.18.41
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
CyberTan Wireless LAN driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.60.18.8
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.2.32.3
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Intel Wireless WiFi Link driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 13.0.0.107
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Intel Wireless WiFi Link Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 13.0.0.107
Windows XP
19 Mar 2010
Wireless LAN Driver for Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.7.0.456 / 5.60.18.41
Windows XP
19 Mar 2010
Mạng: Wireless WAN
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Huawei Wide Wireless Lan driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.0.3.827
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Leadcoretech Wide Wireless Lan driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.13.0.0
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Lenovomobile Wide Wireless Lan driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.7.0.0
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Qualcomm Wide Wireless Lan driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.0.6.9
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
ZTE Wide Wireless Lan driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.58.1.0
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Loại khác
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom GPS driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.4.24.1
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 4.3.1.6
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.0.3.3
Windows XP
19 Mar 2010
Phần mềm
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Chia sẻ trực tiếp Lenovo cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.0.1.38
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Lenovo OneKey phục hồi cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.0.0723
Cửa sổ 7 32bit
12 Jan 2010
Quick Start cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.0.10.21
Cửa sổ 7 32bit
06 2010 tháng tư
ReadyComm cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.1.1.20
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
VeriFace cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.6.0.1209c
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Quản lý lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel IMSM chuẩn bị công cụ cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.9.0.1023
Windows XP
20 2010 tháng bảy
Intel Matrix Storage Manager driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.9.0.1023
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Intel Matrix Storage Manager Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.9.0.1023
Windows XP
19 Mar 2010
Lenovo Hệ thống hoạt động bảo vệ cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.70.08
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
TV Tuner
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
AVerMedia TV Tuner driver cho Windows 7 (32-bit, 64-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.3.0.77
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
11 Jan 2010
Yuan TV Tuner driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.2.0.33
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Touchpad
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Synaptics Pointing Device driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 14.0.17.0
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Synaptics Pointing Device Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 14.0.17.0
Windows XP
19 Mar 2010
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows 7 (32-bit) - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.14.10.2117
Cửa sổ 7 32bit
11 Jan 2010
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.10.5134
Windows XP
19 Mar 2010