Lenovo IdeaPad S10-3c Netbook WinXP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S10-3c Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad S10-3c Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek High Definition Audio Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.1.6083
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
Realtek High Definition Audio Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.10.0.6077
Windows XP
09 Tháng Chín 2010
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
bios Update ... Tìm hiểu thêm

Version: 16
Windows XP
Cửa sổ 7 32bit
Của Windows 7 64-bit
25 Tháng Tám 2011
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Driver Motorola Bluetooth ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.2.0.9411
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
Driver Motorola Bluetooth ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.0.1.163
Windows XP
16 2010 tháng bảy
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Máy ảnh điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: 2.10.527.0
Windows XP
31 Jan 2011
Lenovo Easy camera điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.1.0.1008
Cửa sổ 7 32bit
02 Tháng 12 2010
cardreader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek USB 2.0 Card Reader driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.7600.30116
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
Realtek USB 2.0 Card Reader driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.0.6000.86
Windows XP
16 2010 tháng bảy
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
điều khiển Intel Chipset ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.1.1.1025
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
điều khiển Intel Chipset ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.1.1.1025
Windows XP
16 2010 tháng bảy
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek Ethernet Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.6.820.2009
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
Realtek Ethernet Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.714.122.2009
Windows XP
16 2010 tháng bảy
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
LAN không dây Ralink ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.1.8.1
Cửa sổ 7 32bit
02 Tháng 12 2010
LAN không dây Ralink ... Tìm hiểu thêm

Version: 1.4.7.0 / 1005.3.910.2010
Windows XP
19 2011 tháng tư
Mạng: Wireless WAN
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Wide Wireless Lan điều khiển ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.1.21.3
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.3.1.9
Windows XP
Tháng Mười Một 16 2010
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo ... Tìm hiểu thêm

Version: 3.0.4.0
Windows XP
09 Tháng Chín 2010
Phần mềm
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo Onekey phục hồi ... Tìm hiểu thêm

Version: 7.0.0.1230
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
McAfee Virus Scan Plus vá ... Tìm hiểu thêm

Version: R9 / R10
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
McAfee Virus Scan Plus ... Tìm hiểu thêm

Version: 9.11.114
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
Quản lý lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel IMSM chuẩn bị công cụ cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.9.0.1023
Windows XP
20 2010 tháng bảy
Touchpad
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Synaptics Pointing Device driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 5.1.2600.0
Windows XP
16 2010 tháng bảy
Synaptics Pointing Device driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 15.0.13.0
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Onboard Graphics Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 8.14.10.2117
Cửa sổ 7 32bit
29 Tháng Sáu 2010
Intel Onboard Graphics Driver ... Tìm hiểu thêm

Version: 6.14.10.5260
Windows XP
16 2010 tháng bảy