Lenovo IdeaPad S10-3s Netbook WinXP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S10-3S Netbook

tải Lenovo IdeaPad S10-3s Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 32bit Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển âm thanh Conexant - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 4.111.0.60
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Driver Conexant Audio - Windows XP ... Tải về

Version: 3.77.0.0
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
BIOS Update - Windows 7 (32bit), Windows XP ... Tải về

Version: 30
Windows XP
Cửa sổ 7 32bit
18 Mar 2011
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 6.2.1.800
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth - Windows XP ... Tải về

Version: 5.5.0.8000
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển máy ảnh - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 1.10.201.1 / 1.10.115.1 / 5.38.2.2
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Trình điều khiển máy ảnh - Windows XP ... Tải về

Version: 1.9.819.1 / 1.9.1204.1 / 5.38.2.2
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Realtek USB 2.0 Card Reader driver - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 6.1.7600.30104
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver - Windows XP ... Tải về

Version: 6.1.7600.30104
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Chipset driver - Windows XP ... Tải về

Version: 9.1.1.1023
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Chuột và bàn phím
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Chỉ tay thiết bị Synaptics - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 15.0.3.0
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Synaptics Pointing Device Driver - Windows XP ... Tải về

Version: 14.0.14.0
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Ethernet - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 12.2.2.2
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Trình điều khiển Broadcom Ethernet - Windows XP ... Tải về

Version: 12.2.2.2
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Driver Atheros Wireless LAN - Windows XP ... Tải về

Version: 8.0.0.279
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 5.60.18.8
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 5.60.48.31
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN - Windows XP ... Tải về

Version: 5.60.18.41
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Trình điều khiển Broadcom Wireless LAN - Windows XP ... Tải về

Version: 5.60.18.9
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Driver Intel EchoPeak WiMAX - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 5.2.32.3
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Driver Intel EchoPeak WiMAX - Windows XP ... Tải về

Version: 5.2.32.3
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Intel Wireless WiFi Link driver - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 13.1.1.1
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Intel Wireless WiFi Link Driver - Windows XP ... Tải về

Version: 13.0.0.107
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Mạng: Wireless WAN
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 6.1.12.3
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Trình điều khiển Ericsson Mobile Broadband - Windows XP ... Tải về

Version: 6.1.12.3
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Huawei Wireless Lan điều khiển Wide - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 2.0.3.828
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Huawei Wireless Lan điều khiển Wide - Windows XP ... Tải về

Version: 2.0.3.828
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Leadcore Wide Wireless Lan Driver - của Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 1.11.00
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Leadcore Wide Wireless Lan Driver - Windows XP ... Tải về

Version: 1.11.00
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Lenovo Mobile Wide Wireless Lan Driver - của Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 1.11.0.0
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Lenovo Mobile Wide Wireless Lan Driver - Windows XP ... Tải về

Version: 1.11.0.0
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Qualcomm Gobi 2000 Driver USB - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 3.0.1.6
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
USB Driver Qualcomm Gobi 2000 - Windows XP ... Tải về

Version: 3.0.1.6
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
ZTE M302 M303 Trình điều khiển mô-đun 3G - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 4.58.1.0
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
ZTE M302 M303 Trình điều khiển mô-đun 4G - Windows XP ... Tải về

Version: 4.58.1.0
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Trình điều khiển ZTE MC2716 3G đun - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 2.0.5.7
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Trình điều khiển ZTE MC2716 3G Module - Windows XP ... Tải về

Version: 2.0.5.7
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Loại khác
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom GPS - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 5.4.24.1
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Trình điều khiển Broadcom GPS - Windows XP ... Tải về

Version: 5.4.24.1
Windows XP
03 Tháng Sáu 2010
Hotfix - Windows XP ... Tải về

Version: KB888111
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Quản lý năng lượng Lenovo - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 4.3.1.4
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Quản lý năng lượng Lenovo - Windows XP ... Tải về

Version: 3.0.3.8
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010
Phần mềm và tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo OneKey Recovery - của Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 7.0.0.1230
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Quick Start cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S10-3 ... Tải về

Version: 2.0.10.21
Cửa sổ 7 32bit
06 2010 tháng tư
VeriFace - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 3.6.0.1
Cửa sổ 7 32bit
18 Jan 2011
Lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel IMSM chuẩn bị công cụ cho Windows XP - IdeaPad S10-3 ... Tải về

Version: 8.9.0.1023
Windows XP
20 2010 tháng bảy
Intel Matrix Storage Manager driver - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 8.9.4.1004
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Onboard Graphics Driver - Windows 7 (32bit) ... Tải về

Version: 8.14.10.2117
Cửa sổ 7 32bit
20 Mar 2010
Intel Onboard Graphics Driver - Windows XP ... Tải về

Version: 6.14.10.5182
Windows XP
01 Tháng Sáu 2010