Lenovo IdeaPad S10 Netbook WinXP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S10 Netbook

tải Lenovo IdeaPad S10 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 6.0.1.5958
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười Một 03 2009
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 5.10.0.5906
Windows XP
24 Mar 2009
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 5.10.0.5794
Windows XP
21 2009 tháng tư
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
BIOS cập nhật cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 94
Windows XP
19 tháng 2009
BIOS tiện ích cập nhật cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10e, S10 (MT 4329, 4333) ... Tải về

Version: 14cna0ww
Windows XP
Tháng Mười 22 2010
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 6.2.0.9700
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười Một 03 2009
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 5.5.0.3800
Windows XP
24 Mar 2009
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 5.5.0.6100
Windows XP
21 2009 tháng tư
Broadcom Ethernet LAN driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 10.85.0.0
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Flash đầu đọc thẻ nhớ driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 và S10e ... Tải về

Version: 6.0.6000.70
Windows XP
21 2009 tháng tư
Realtek USB 2.0 Card Reader driver cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 6.1.7100.30087
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười Một 03 2009
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 6.0.6000.0069
Windows XP
24 Mar 2009
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Chipset driver cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 9.1.1.1016
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười Một 03 2009
Intel Chipset driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 9.0.0.1007
Windows XP
24 Mar 2009
Chuột và bàn phím
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Synaptics Pointing Device driver cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 13.2.4.12
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười Một 03 2009
Synaptics Pointing Device driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 11.1.9.0
Windows XP
24 Mar 2009
Synaptics TouchPad Driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 11.1.9.0
Windows XP
Tháng Mười Một 26 2008
mạng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 5.5.0.6100
Windows XP
21 2009 tháng tư
Broadcom Ethernet LAN driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 10.85.0.0
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Broadcom Wi-Fi adapter driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 5.10.38.14
Windows XP
21 2009 tháng tư
Ericsson 3G Thẻ quản lý driver cho Windows XP - IdeaPad S10 (MT 4329, 4333) ... Tải về

Version: 5.2.1044.64
Windows XP
21 2009 tháng tư
Ericsson 3G Card Driver cho Windows XP - IdeaPad S10 (MT 4329, 4333) ... Tải về

Version: 1.0.1046.223
Windows XP
21 2009 tháng tư
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom Ethernet Driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 11.31.01
Windows XP
24 Mar 2009
Broadcom netlink Gigabit Ethernet Driver cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 12.2.2.1
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười Một 03 2009
Broadcom netlink Gigabit Ethernet Driver cho Windows 7 (64bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 12.2.2.1
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười Một 03 2009
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Broadcom Wireless LAN driver cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 5.30.18.0
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười Một 03 2009
Broadcom Wireless LAN Driver for Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 4.170.75.0
Windows XP
24 Mar 2009
Trình điều khiển Ericsson F3507g di động băng thông rộng cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 1.0.0.58
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười Một 03 2009
Giám đốc Ericsson F3507g di động băng thông rộng cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 6.1.6.2
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Mười Một 03 2009
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 3.0.1.4
Windows XP
24 Mar 2009
Quản lý năng lượng Lenovo cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 4.3.1.2
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Hai 01 2010
Phần mềm
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo OneKey Recovery cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 6.0
Windows XP
24 Mar 2009
Phần mềm và tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Hệ thống Lenovo Sửa chữa cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 1.3.0.2127
Windows XP
24 Mar 2009
Quick Start cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S10-2 ... Tải về

Version: 1.1.8.18
Cửa sổ 7 32bit
06 2010 tháng tư
Quick Start cho Windows XP - IdeaPad S9, S10, S10-2, S12 (Intel, VIA) ... Tải về

Version: 1.1.8.8
Windows XP
29 2009 tháng tư
Veriface cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S10, S12 (Intel, VIA) ... Tải về

Version: 3.6.0.0730
Cửa sổ 7 32bit
16 Tháng 12 2009
Phần mềm cài đặt / cấu hình
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel (R) Chipset Device Software XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 9.0.0.1007
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Intel AHCI cho Windows Vista (32bit), XP - Dòng 3000 (G, Y), Dòng IdeaPad (S, U, Y), Dòng Lenovo (B, E) ... Tải về

Version: 8.8.0.1009
Windows Vista 32bit
Windows XP
Tháng Mười 02 2009
hội đồng quản trị hệ thống
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel (R) Chipset Device Software XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 9.0.0.1007
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Ericsson 3G Thẻ quản lý driver cho Windows XP - IdeaPad S10 (MT 4329, 4333) ... Tải về

Version: 5.2.1044.64
Windows XP
21 2009 tháng tư
Ericsson 3G Card Driver cho Windows XP - IdeaPad S10 (MT 4329, 4333) ... Tải về

Version: 1.0.1046.223
Windows XP
21 2009 tháng tư
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Display Driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 6.14.10.4926
Windows XP
Tháng Mười Một 26 2008
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 8.15.10.1912
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
Tháng Mười Một 03 2009
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows XP - IdeaPad S9, S10 ... Tải về

Version: 14.32.4
Windows XP
24 Mar 2009
Intel (R) Chipset Device Software XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 9.0.0.1007
Windows XP
Tháng Mười Một 25 2008
Windows Update
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Microsoft .NET Framework 3.5 cho Windows XP - 3000 Series (G, Y), IdeaPad Series (S, U, Y), Lenovo Series (B, E, G, K) ... Tải về

Version: 3.5.30729.1
Windows XP
06 Jan 2010
Không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Trình điều khiển Broadcom Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 5.5.0.6100
Windows XP
21 2009 tháng tư
Broadcom Wi-Fi adapter driver cho Windows XP - IdeaPad S9e, S10 (MT 4329, 4333) và S10e ... Tải về

Version: 5.10.38.14
Windows XP
21 2009 tháng tư
Ericsson 3G Thẻ quản lý driver cho Windows XP - IdeaPad S10 (MT 4329, 4333) ... Tải về

Version: 5.2.1044.64
Windows XP
21 2009 tháng tư
Ericsson 3G Card Driver cho Windows XP - IdeaPad S10 (MT 4329, 4333) ... Tải về

Version: 1.0.1046.223
Windows XP
21 2009 tháng tư