Lenovo IdeaPad S100 Netbook WinXP, Win7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S100 Laptop

tải Lenovo IdeaPad S100 Máy tính xách tay Windows XP 32bit, Windows 7 32bit Drivers, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 6.0.1.6309
Cửa sổ 7 32bit
15 2011 tháng tư
Realtek High Definition Audio Driver cho Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 5.10.0.6309
Windows XP
15 2011 tháng tư
BIOS
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
cập nhật BIOS là không cần thiết cho sản phẩm này - Máy tính xách tay, máy tính để bàn

Version: N / A
Không ứng dụng
Bluetooth và Modem
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Driver Motorola Bluetooth cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 3.0.2.285
Cửa sổ 7 32bit
15 2011 tháng tư
Driver Motorola Bluetooth cho Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 3.0.2.285
Windows XP
15 2011 tháng tư
Camera và Card Reader
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek USB 2.0 đọc driver cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 6.1.7600.30126
Cửa sổ 7 32bit
15 2011 tháng tư
Realtek USB 2.0 đọc driver cho Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 6.1.7600.30126
Windows XP
15 2011 tháng tư
Chipset
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Chipset driver cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 9.1.2.1008
Cửa sổ 7 32bit
15 2011 tháng tư
Intel Chipset driver cho Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 9.1.2.1008
Windows XP
15 2011 tháng tư
Chuột và bàn phím
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
TouchPad driver cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 8.0.4.3 / 15.2.4.4
Cửa sổ 7 32bit
15 2011 tháng tư
TouchPad Driver for Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 15.2.4.4
Windows XP
15 2011 tháng tư
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Realtek Ethernet driver cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 7.27.920.2010
Cửa sổ 7 32bit
15 2011 tháng tư
Realtek Ethernet driver cho Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 5.770.909.2010
Windows XP
15 2011 tháng tư
Kết nối mạng: LAN không dây
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Driver Intel EchoPeak WiMAX cho Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 6.1.1020.26
Windows XP
15 2011 tháng tư
Wireless Lan driver cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 14.0.1.2 / 1005.12.0225.2011 / 9.1.0.209
Cửa sổ 7 32bit
15 2011 tháng tư
Wireless Lan Driver for Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 14.0.1.2 / 1005.12.105.2011 / 9.1.0.314
Windows XP
15 2011 tháng tư
Loại khác
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Wistron Wlan và BlueTooth driver cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 9.1.0.336 / 7.3.0.10
Cửa sổ 7 32bit
15 2011 tháng tư
Wistron Wlan và BlueTooth driver cho Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 9.1.0.333 / 7.2.0.60
Windows XP
15 2011 tháng tư
Quản lý năng lượng
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Quản lý năng lượng Lenovo Driverfor Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 3.0.4.0
Windows XP
15 Tháng Chín 2011
Phần mềm quản lý năng lượng Lenovo cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 6.0.2.1
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
17 tháng 2011
Phần mềm và tiện ích
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Lenovo Onekey Phục hồi cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 7.0.1628
Cửa sổ 7 32bit
17 tháng 2011
Lenovo Onekey Phục hồi cho Windows 7 (64bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 7.0.1628
Cửa sổ 7 64bit
17 tháng 2011
McAfee vá cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: R9 / R10
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
17 tháng 2011
McAfee cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 10.5.227
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
17 tháng 2011
Quick Start cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 3.0.10.98
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
17 tháng 2011
Hướng dẫn mua Chương trình dành cho Windows 7 (32bit, 64bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: V1.0.0.6
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
17 tháng 2011
Lưu trữ
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
AMD AHCI driver cho Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 10.5.1.1001
Windows XP
12 Tháng Tám 2011
lái xe Quản lý Intel Matrix Storage cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 10.1.0.1008
Cửa sổ 7 32bit
15 2011 tháng tư
Video
Người lái xeHệ điều hànhPhát hành
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows 7 (32bit) - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 8.14.10.2230
Cửa sổ 7 32bit
15 2011 tháng tư
Intel Onboard Graphics Driver cho Windows XP - IdeaPad S100 ... Tải về

Version: 6.14.10.5260
Windows XP
15 2011 tháng tư