Lenovo IdeaPad S110 Netbook của Windows 7 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S110 Netbook

tải Lenovo IdeaPad S110 Máy tính xách tay của Windows 7 Drivers, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng bên dưới, nhấp vào loại điều khiển để mở rộng danh sách.

âm thanh
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek High Definition Audio Driver cho IdeaPad S110

Version: 6.0.1.6309
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Hai 29 2012Tải về
BIOS
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Bluetooth và Modem
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Bluetooth (CastleNet, Wistron) cho Windows 7 (32bit) IdeaPad S110

Version: 3.0.3.303 / 7.3.0.130
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Hai 29 2012Tải về
Camera và Card Reader
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek USB 2.0 Card Reader Driver cho IdeaPad S110

Version: 6.1.7600.30126
Cửa sổ 7 32bit
01 Mar 2012Tải về
Chipset
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Chipset Intel cho Windows 7 (32bit) IdeaPad S110

Version: 9.2.2.1034
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Hai 29 2012Tải về
Hiển thị và đồ họa video
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển đồ họa Intel cho Windows 7 (32bit) IdeaPad S110

Version: 8.14.8.1075
Cửa sổ 7 32bit
04 2012 tháng tưTải về
Chuột và bàn phím
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
TouchPad Driver (Elantech, Synaptics) cho IdeaPad S110

Version: 15.3.23.0
Cửa sổ 7 32bit
04 2012 tháng tưTải về
Kết nối mạng: LAN (Ethernet)
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Realtek Ethernet Driver cho IdeaPad S110

Version: 7.43.321.2011
Cửa sổ 7 32bit
01 Mar 2012Tải về
Kết nối mạng: LAN không dây
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Intel WiMax Driver cho IdeaPad S110

Version: 6.2.1202.26
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Hai 29 2012Tải về
Trình điều khiển Lan rộng không dây (Leadcore, Huawei, Ericsson, Sierra Wireless) cho Windows 7 (32bit) IdeaPad S110

Version: 1.6.3.4 / 6.0.1.280 / 7.0.0.3 / 11.8.1011.16
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Hai 29 2012Tải về
Trình điều khiển LAN không dây (Bitland, CastleNet, Intel, Wistron) cho Windows 7 (32bit) IdeaPad S110

Version: 14.2.0.10
Cửa sổ 7 32bit
04 2012 tháng tưTải về
Quản lý năng lượng
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo IdeaPad cho S110, U300s

Version: 6.0.2.4
Cửa sổ 7 32bit
Cửa sổ 7 64bit
14 Mar 2012Tải về
Lưu trữ
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Trình quản lý Lưu trữ Ma trận Intel cho Windows 7 (32bit) IdeaPad S110

Version: 10.1.0.1008
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Hai 29 2012Tải về
Thiết bị USB, FireWire, IEEE 1394
Tên driverHệ điều hànhPhát hànhTải về
Bộ điều khiển máy chủ USB 3.0 (Fresco Logic) cho Windows 7 (32bit) IdeaPad S110

Version: 3.5.4.0
Cửa sổ 7 32bit
Tháng Hai 29 2012Tải về