Lenovo IdeaPad S215 Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S215 Laptop

tải Lenovo IdeaPad S215 Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, ứng dụng và cập nhật ..


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển âm thanh IdeaPad S215Windows 8 64-bit2013-07-07TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S215Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S215Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27TẢI
Cập nhật BIOS IdeaPad S215Windows 7 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 64-bit
2014-08-21TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S215 (Atheros, Broadcom)Windows 8 64-bit2013-07-07TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S215 (CyberTan, Liteon)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S215 (CyberTan, Liteon)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27TẢI
Trình điều khiển Cardreader IdeaPad S215Windows 8 64-bit2013-07-07TẢI
Máy đọc thẻ Realtek Ideapad S215Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek S215Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27TẢI
Trình điều khiển Chipset và Trình điều khiển Video AMD IdeaPad S215Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12TẢI
Trình điều khiển Chipset và VGA VGA của IdeaPad S215Windows 10 64-bit2015-07-27TẢI
Trình điều khiển Chipset / Trình điều khiển video AMD IdeaPad S215Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Chipset IdeaPad và S215Windows 8 64-bit2013-07-07TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S215 (Synaptics, Elan, Alps)Windows 8 64-bit2013-07-07TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S215 (Synaptics, Elan, Alps)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-13TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S215 (Synaptics, Elan, Alps)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S215Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12TẢI
Trình điều khiển LAN IdeaPad S215Windows 8 64-bit2013-07-07TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S215Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad S215 (Atheros, Broadcom, Ralink)Windows 8 64-bit2013-07-07TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad S215 (CyberTan, Liteon)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-13TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad S215 (CyberTan, Liteon)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 10 64-bit
2015-07-27TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
IdeaPad S215 Quản lý Năng lượng LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-11-12TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12TẢI