Lenovo IdeaPad S405 máy tính xách tay Windows XP, 7, 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S405 Máy tính xách tay

tải Lenovo IdeaPad S405 Máy tính xách tay Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S405Windows XP 32-bit2012-09-20TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S405Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-09TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S405Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S405Windows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Trình điều khiển Âm thanh Realtek của IdeaPad S405Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27TẢI
Cập nhật BIOS IdeaPad S405Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2014-08-01TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S405 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-09TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S405 (Broadcom, Atheros)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S405 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows XP 32-bit2012-09-20TẢI
Bluetooth Driver (CyberTan / Broadcom, liteon / Atheros) cho IdeaPad S405Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27TẢI
Trình điều khiển Bluetooth IdeaPad S405 (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S405 (Bison, Chicony, AzureWave)Windows XP 32-bit2012-09-20TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S405 (Bison, Chicony, AzureWave)Windows 8 64-bit2012-10-24TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek S405Windows XP 32-bit2012-09-20TẢI
Trình đọc thẻ của IdeaPad S405 Reaktek RTS5178Windows 8 64-bit2012-10-24TẢI
Trình điều khiển Card Reader Reupek IdeaPad S405Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek S405Windows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S405 (Realtek, Sunplus, Vimicro)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S405 (Bison, Chicony, AzureWave)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27TẢI
Trình điều khiển Card đồ họa Realtek S405Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27TẢI
Trình điều khiển VGA của AMD IdeaPad S405Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển Chipset IdeaPad S405 / Giao tiếp bộ điều khiển máy chủ nâng cao / Trình điều khiển Trình điều khiển / Trình điều khiển USB 3.0 (AMD)Windows XP 32-bit2012-09-20TẢI
Trình quản lý cài đặt Catalyst của IdeaPad S405 ATI (Chipset, AHCI, VGA)Windows 8 64-bit2012-10-24TẢI
Trình điều khiển video AMD IdeaPad S405Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-11-11TẢI
Trình điều khiển Chipset IdeaPad S405 / Giao tiếp bộ điều khiển máy chủ nâng cao / Trình điều khiển Trình điều khiển / Trình điều khiển USB 3.0 (AMD)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-20TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S405 (Synaptics, Elan)Windows XP 32-bit2012-09-20TẢI
Trình điều khiển Touchpad của IdeaPad S405 (Synaptics, Elan)Windows 8 64-bit2012-10-24TẢI
Trình điều khiển Touchpad của IdeaPad S405Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S405 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển Touchpad IdeaPad S405 (Synaptics, Elan)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-09-20TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S405Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S405Windows XP 32-bit2012-09-20TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S405Windows 8 64-bit2012-10-24TẢI
Trình điều khiển LAN Realtek LAN IdeaPad S405Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad S405 (CyberTan / Ralink / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows XP 32-bit2012-09-20TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad S405 (CyberTan / Ralink / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2012-08-27TẢI
Trình điều khiển mạng LAN không dây IdeaPad S405 (CyberTan / Ralink / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2012-12-09TẢI
Trình điều khiển WLAN IdeaPad S405 (Atheros, Ralink, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Cấu hình chi tiết và giao diện quản lý nguồn điện (ACPI) Driver cho máy tính xách tayWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-07-20TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-03TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2015-06-04TẢI
Lenovo OneKey Recovery cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-04TẢI
TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Năng lượng quản lý và chế độ máy bay điều khiển cho máy tính xách tayWindows 10 64-bit2016-07-26TẢI
Lenovo Tiện ích cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2016-01-19TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Công cụ Cài đặt Độ sáng IdeaPad S405Windows 10 64-bit2015-06-30TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12TẢI