Lenovo IdeaPad S415 cảm ứng Laptop Win 7, Win 8, Win 8.1, Win 10 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S415 Laptop

tải Lenovo IdeaPad S415t Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
Dòng sản phẩm IdeaPad S415, S415 Touch Realtek Audio DriverWindows 8 64-bit2013-07-02TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S415, S415 Touch Realtek Audio DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S415, S415 Touch Realtek Audio DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S415, S415 Touch Realtek Audio DriverWindows 10 64-bit2015-06-30TẢI
IdeaPad S415, S415 cập nhật BIOS trên màn hìnhWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-11-18TẢI
Trình điều khiển Bluetooth Kết nối IdeaPad S415, S415 (Broadcom, Atheros)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Bluetooth TouchPad S415 của IdeaPad, S415 (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Liteon / Atheros, CyberTan / Broadcom)Windows 8 64-bit2013-07-02TẢI
Máy ảnh IdeaPad S415, S415 (Bison, Chicony, Azurewave)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29TẢI
Máy ảnh IdeaPad S415, S415 (Bison, Chicony, AzureWave)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad S415, S415 Chạm Genesys GL834L Cardreader DriverWindows 8 64-bit2013-07-02TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S415, S415 Touch Realtek CardReader DriverWindows 8 64-bit2013-07-02TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Trình điều khiển Card đồ họa RealtekWindows 10 64-bit2015-06-30TẢI
IdeaPad S415, trình điều khiển máy ảnh cảm ứng S415 (Chicony, Bison, AzureWave)Windows 8 64-bit2013-07-02TẢI
Máy ảnh IdeaPad S415, S415 (Bison, Chicony, AzureWave)Windows 10 64-bit2015-07-16TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch AMD Video DriverWindows 8 64-bit2013-07-02TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Driver VGA của AMDWindows 10 64-bit2015-07-15TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Driver VGA của AMDWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-05-05TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Driver VGA của AMDWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2014-05-05TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Synaptics, Elan)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Synaptics, Elan)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Elan, Synaptics)Windows 8 64-bit2013-07-02TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S415, S415 (Elan, Synaptics)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Realtek LAN DriverWindows 10 64-bit2015-07-15TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Realtek LAN DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Realtek LAN DriverWindows 8 64-bit2013-07-02TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Realtek LAN DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển WLAN Mạng IdeaPad S415, S415 Touch (CyberTan / Broadcom, Liteon / Atheros)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29TẢI
Trình điều khiển mạng WLAN cảm ứng IdeaPad S415, S415 Touch (Broadcom, Atheros)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S415, S415 Touch (Atheros, Broadcom)Windows 8 64-bit2013-07-02TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S415, S415 Touch (Atheros, Broadcom)Windows 10 64-bit2015-07-15TẢI
IdeaPad S415, S415 Touch Driver Quản lý Năng lượng của LenovoWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-07-29TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2014-07-04TẢI
Trình điều khiển Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-05-21TẢI
IdeaPad S400 Touch, màn hình LCD cảm ứng S415Windows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-03-20TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12TẢI