Lenovo IdeaPad S500 cảm ứng máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm


Lenovo IdeaPad S500 Laptop

tải Lenovo IdeaPad S500 cảm ứng Máy tính xách tay của Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 Trình điều khiển, phần mềm và cập nhật.


Chọn hệ điều hành tương ứng và loại điều khiển để thu hẹp kết quả.

Hệ điều hành:Kiểu:
Tiêu đề lái xeHệ điều hànhPhát hànhTải về
IdeaPad S500, S500 Touch IDT Trình điều khiển âm thanhWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch IDT Trình điều khiển âm thanhWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
Ideapad S500, S500 cập nhật BIOS trên màn hìnhWindows 7 64-bit
Windows 8 64-bit
2013-12-23TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch WLAN và Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Broadcom, Qualcomm)Windows 7 32-bit2013-11-26TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Intel WLAN và Trình điều khiển BluetoothWindows 8 64-bit2013-09-02TẢI
Trình điều khiển Bluetooth cảm ứng IdeaPad S500, S500Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch WLAN và Trình điều khiển Bluetooth (Broadcom, Qualcomm)Windows 8 64-bit2013-09-02TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch WLAN và Trình điều khiển Bluetooth (Intel, Broadcom, Qualcomm)Windows 8 32-bit2013-09-02TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Alcor của IdeaPad S500, S500Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S500, S500 Touch (Bison, Chicony, Liteon, AVC, Azurewave)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển máy ảnh IdeaPad S500, S500 Touch (Vimicro, Realtek)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22TẢI
TẢI
Trình điều khiển Máy đọc thẻ Alcor của IdeaPad S500, S500Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
IdeaPad S500, trình điều khiển máy ảnh cảm ứng S500 (AVC, Azurewave, Liteon, Bison, Chicony)Windows 8 64-bit2013-09-02TẢI
IdeaPad S500, trình điều khiển máy ảnh ảnh nổi S500 (Vimiro, Realtek)Windows 8 32-bit2013-09-02TẢI
Intel Chipset Driver cho Window 8.1 (32-bit, 64-bit) - IdeaPad S500, S500 cảm ứngWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch giao diện quản lý của Intel EngineWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch giao diện quản lý của Intel EngineWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
IdeaPad S500, Bộ điều khiển Chipset Chipset S500 của MicrosoftWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S500, S500 Touch Intel Video DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Màn hình không dây IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22TẢI
TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S500, S500 Touch Intel Video DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22TẢI
TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Trình điều khiển hiển thị không dây IntelWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
Dòng sản phẩm IdeaPad S500, S500 Touch Intel Video DriverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
NVIDIA VGA Driver cho máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-05-29TẢI
TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S500, S500 (Synaptics, Elan, Alps)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22TẢI
TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S500, S500 (Synaptics, Elan, Alps)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-08-28TẢI
TẢI
Trình điều khiển màn hình cảm ứng IdeaPad S500, S500 (Synaptics, Elan, Alps)Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Realtek LAN DriverWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22TẢI
TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Realtek LAN DriverWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Realtek LAN DriverWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN của IdeaPad S500, S500 TouchWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển WLAN cảm ứng IdeaPad S500, S500 Touch (Broadcom, Qualcomm)Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22TẢI
TẢI
Trình điều khiển WLAN cảm ứng IdeaPad S500, S500 Touch (Broadcom, Qualcomm)Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-06-03TẢI
Quản lý năng lượng Lenovo cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Driver Quản lý Năng lượng của LenovoWindows 8 32-bit2013-09-05TẢI
Phục hồi OneKey cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit2015-05-27TẢI
Công cụ Veriface cho Máy tính xách tayWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2015-10-23TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Khởi động Nhanh của IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22TẢI
TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Khởi động Nhanh của IntelWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
Lenovo VeriFace cho Máy tính xách tayWindows 8 64-bit
Windows 8.1 64-bit
2015-10-21TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Khởi động Nhanh của IntelWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Connect2 cho Máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy trạmWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
Windows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
Windows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2017-02-22TẢI
Hệ thống Lenovo Giao diện Quỹ ThinkPad, ThinkCentre, IdeaPad, IdeaCentreWindows 10 32-bit
Windows 10 64-bit
2017-05-12TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22TẢI
TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 8 32-bit
Windows 8 64-bit
2013-09-02TẢI
TẢI
IdeaPad S500, S500 Touch Công nghệ Lưu trữ Nhanh của IntelWindows 8.1 32-bit
Windows 8.1 64-bit
2013-10-16TẢI
Trình điều khiển Intel USB 500 của IdeaPad S500, S3.0Windows 7 32-bit
Windows 7 64-bit
2013-09-22TẢI
TẢI